22 juni, 2024
DefensieDefensie informeert Kamer over binden en behouden personeel

Defensie informeert Kamer over binden en behouden personeel
D

Het binden en behouden van voldoende personeel is een van de grootste uitdagingen voor Defensie. De organisatie is vorig jaar gestart met een plan om de personele gereedheid te verhogen. Staatssecretaris Christophe van der Maat informeerde de Tweede Kamer woensdag 27 september over de laatste stand van zaken.

Zelfs iets gedaald

De instroom van militair personeel is in de eerste helft van 2023 gestegen en de uitstroom is licht gedaald ten opzichte van 2022. Deze positieve ontwikkeling is nog niet terug te zien in de bezettingsgraad. Die is zelfs iets gedaald, omdat het aantal arbeidsplaatsen bij Defensie harder groeit.

Te vroeg

Volgens Van der Maat (VVD) is de hogere instroom niet het gevolg van de diverse maatregelen. “Dat is nog te vroeg. Die effecten worden pas vanaf volgend jaar verwacht. Voor dit moment wil ik de organisatie eerst de gelegenheid geven de maatregelen volledig te implementeren zodat deze de kans krijgen om het grootst mogelijke effect te hebben.”

Lange duurzame werkrelatie

Er zijn verschillende maatregelen genomen om personeel te behouden. Zo maken manschappen en korporaals aanspraak op een vaste aanstelling. Defensie wil zo een lange en duurzame werkrelatie met deze belangrijke groep militairen aangaan. Verder wordt op het gebied van arbeidsvoorwaarden ingezet op loonontwikkeling.

Dienjaar

Om meer personeel te binden is onder meer het Dienjaar gestart. De eerste lichting is inmiddels begonnen. Jongeren vervullen hierbij na een opleiding een jaar lang een functie bij Defensie. Het doel is dat ze hierna blijven. Ook wordt meer in de regio geworven, met meer ruimte voor persoonlijke begeleiding.

Meer bi-cultureel personeel

Verder worden opleidingen meer modulair ingericht. Personeel is zo beter in staat de benodigde opleidingen te volgen. Ook neemt Defensie maatregelen om de grote groep Nederlanders met een bi-culturele achtergrond aan te spreken en aan Defensie te binden.

Generatie D

Naast behouden en binden is het derde doel om meer zichtbaar te zijn in de maatschappij. Voorbeeld hiervan is de reclamecampagne ‘Generatie D’. De campagne wordt bovengemiddeld goed gewaardeerd. Ook krijgen steeds meer kinderen het lesprogramma ‘Veteraan voor de Klas’ aangeboden. Inmiddels zijn zo’n 60.000 leerlingen in het basis-, voorgezet en vervolgonderwijs bereikt. In 2025 moeten dat er 110.000 zijn.

Geweldig nieuws van de Staassecretaris van Defensie, maar al deze wegen zijn al eens een keer bewandeld. De werkgever Defensie is van 1995 tot 2022 constant negatief in het nieuws geweest. Bezuinigingen, verkeerde beslissingen aangaande personeelsbeleid, krakkemikkig financieel beleid, arbeidsvoorwaarden die gestuurd door subsidies van dezelfde werkgever, een systeem hebben geconstrueerd dat vreselijk veel papierwerk oplevert maar op de werkvloer geen deuk in een pakkie boter kan slaan. Een werkgever waar je moeilijk je recht kan halen, wel je onrecht. Vele mensen hebben in de afgelopen 18 jaar de ODB bijna wekelijks hierover ingelicht. Nogmaals, alles begint met een werkgever die te vertrouwen is, zijn afspraken nakomt, die op tijd is en haar werknemers helpt niet met losse flodders of zogenaamde hulpinstanties die functioneren als een blindedarm, en constant defensiepersoneel op een doodspoor rangeren. Wakker worden Den Haag, tijd voor een andere aanpak te beginnen met het uitmesten van een organisatie die nog steeds functioneert, denkt en doet als in 1962.

– Mening ODB

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: