14 juli, 2024
DefensieDefensie En Vakbonden Bereiken Nieuw CAO-akkoord

Defensie En Vakbonden Bereiken Nieuw CAO-akkoord
D

Militairen en burgers bij Defensie krijgen verbeterde arbeidsvoorwaarden. Zo stijgt het loon met 6,3% en de eindejaarsuitkering gaat met 1,93% omhoog en wordt hiermee een volledige 13e maand. Daar bovenop ontvangt het personeel 2 eenmalige uitkeringen.

Een forse meerderheid van de vakbondsleden stemde voor het onderhandelaarsresultaat dat Defensie en de vakbonden vorige maand bereikten. De stijging van het loon wordt in 2 stappen van 3,15% (april 2019 en juli 2020) ingevoerd. Bovenop de stijging van de eindejaarsuitkering en 2 eenmalige uitkeringen van € 300, worden ook verschillende toelagen verhoogd.

Daarnaast heeft Defensie met de vakbonden afspraken gemaakt over een nieuw loongebouw voor militairen. Vooruitlopend hierop krijgen diverse rangen al een tijdelijke loonsverhoging.

Pensioen
Ook wordt een stevige investering gedaan in een nieuwe evenwichtige pensioenregeling voor militairen. De pensioenaanspraken voor veel militairen zullen hierdoor aanzienlijk verbeteren. Defensie gaat in deze nieuwe middelloonregeling 70% van de pensioenpremie betalen; dat was 63%. Militairen die meer pensioenpremie moeten betalen over het reguliere loon worden hiervoor gecompenseerd. Voor de groep militairen die het pensioenperspectief ziet dalen door de overgang naar de nieuwe middelloonregeling is er een tegemoetkoming afgesproken.

Belangrijke stap
Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser zijn blij dat de vakbondsleden hebben ingestemd met de nieuwe CAO. Bijleveld: “Deze nieuwe arbeidsvoorwaarden sluiten beter aan bij de wensen van de mensen en de eisen die een moderne krijgsmacht stelt. De afgelopen decennia hebben we veel gevraagd van onze mensen. Met de Defensienota hebben we de weg terug omhoog ingezet en we gaan op deze lijn verder. Dat is nodig. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen met trots en plezier willen blijven werken.”

Visser: “Het was een lange en geen gemakkelijke weg naar een arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit akkoord zie ik als een goede vertaling van de vele gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd met ons personeel. Onze mensen vormen het hart van de organisatie en alleen met hen kunnen we stap voor stap werken aan het herstel van de krijgsmacht. Dit arbeidsvoorwaardenakkoord is daarin essentieel en een belangrijke stap voorwaarts.”

Uitbetaling
Het arbeidsvoorwaardenakkoord is geldig van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020. De komende maanden wordt het akkoord uitgewerkt in regelgeving. De aanpassing van het salarissysteem en de vele, soms individuele berekeningen, moeten zorgvuldig gebeuren en dat neemt tijd in beslag. Defensie streeft er naar de aanpassingen zo spoedig mogelijk door te voeren.

De 1e eenmalige uitkering van € 300 bruto wordt in augustus uitgekeerd. De uitbetaling van de maatregelen (waaronder de salarisverhoging) vindt verder zoveel als mogelijk plaats in september. De rest van de afspraken wordt – met terugwerkende kracht – in de maanden daarna berekend en betaald.

Bekijk de Arbeidsvoorwaarden, en meer…

Bron: Mindef
Foto: AVDD

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: