30 mei, 2024
DefensieDefensie Cyber Commando Begin 2017 Operationeel

Defensie Cyber Commando Begin 2017 Operationeel
D

Het Defensie Cyber Commando (DCC) is vanaf begin volgend jaar operationeel. Deze speciale eenheid kan vanaf dat moment worden ingezet bij missies.

“De belangrijkste taak van het DCC is het ondersteunen van militaire operaties. Een cyber operations team kan de staf van de commandant tijdens een missie versterken”, vertelt commandant van de nieuwe eenheid brigadegeneraal Hans Folmer. “Wij oefenen met het Defensie Computer Emergency Response Team (DEFCERT) onder meer de bescherming van onze eigen systemen. Dat team moet er voor zorgen dat militaire operaties geen hinder ondervinden en de informatiesystemen van Defensie betrouwbaar zijn.”

Ook offensieve taken
Het DCC wordt ook voor offensieve taken ingezet, zoals het verstoren of uitschakelen van digitale netwerken en systemen van de vijand, zoals telefoons, computers, maar ook wapen- of brandstofsystemen of een hoogtemeter van een vliegtuig. Het DCC heeft nog geen aanvallende opdrachten uitgevoerd.

Cyber Coalition
De NAVO houdt deze week de jaarlijkse oefening Cyber Coalition (CC16). Het DCC doet hieraan mee met enkele andere Defensieonderdelen, (Nederlandse) industriële partners en 38 andere NAVO- en partnerlanden. Ze beoefenen vanuit de eigen locaties de procedures van de cybereenheid en de Defensiebrede acties die daaruit volgen. Doel is ze te evalueren en waar nodig te verbeteren.

De oefening gaat uit van een scenario waarbij tijdens een NAVO-missie cyberaanvallen worden gedaan op Defensie-installaties. De eenheid moet zelf en met de industriële partners de ontstane crisissituatie oplossen.

bron: MINDEF

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: