16 april, 2024
DefensieDefensie, ABP, Loyalis en de ANW

Defensie, ABP, Loyalis en de ANW
D

Militairen en burgermedewerkers van Defensie kunnen zich via een collectieve regeling verzekeren voor een eventueel Anw-hiaat. Die mogelijkheid is er ook voor voormalig militairen met een UGM-uitkering en andere oud-defensiemedewerkers. Defensie heeft hierover afspraken gemaakt met verzekeraar Loyalis (ook ABP). Dit is te lezen op zowel de site van Defensie als in een brief die Defensie aan betrokkenen heeft verstuurd.

Klinkt allemaal heel mooi dat Defensie het (ex-)personeel na het vervallen van een regeling een ‘mooi’ alternatief biedt. Eerst eens uitzoeken wat precies allemaal speelt en wat de bedoeling is, want dit zijn a-typische zaken waar je niet iedere dag mee bezig bent.

Anw-compensatie
Als een ABP-deelnemer overlijdt, dan heeft de partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid, de nabestaandenuitkering. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Als de partner geen, of een gedeeltelijke Anw-uitkering krijgt, dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. Dat heet Anw-compensatie. De huidige compensatie vervalt echter per 1 mei 2018.

Vragen
Spittend naar informatie en gegevens over dit toch niet onbelangrijke onderwerp, borrelen al snel een aantal vragen op:

  • Waarom vervalt deze compensatie eigenlijk?
  • Waarom hebben ‘de bonden’ hier kennelijk mee ingestemd?
  • Waarom moet de keuze aantoonbaar worden vastgelegd, initieel vóór 15 juni 2018 en deze reactietijd is nu ‘opgerekt’ tot vóór 1 augustus 2018 (valt te lezen op de site van Defensie)?
  • Het gebonden alternatief verzorgd door Loyalis klinkt mooi, maar waarom Loyalis?

Antwoorden
Op de site van de Nederlandse Politiebond (NPB) is te lezen dat het vervallen van de Anw-compensatie in de pensioenregeling van ABP het gevolg is van een herziening van de volledige ABP-regeling, op aandringen van De Nederlandsche Bank. Die vond dat het afspraken pakket tussen de werkgevers en werknemers door jarenlange aanpassingen op allerlei plekken te ingewikkeld was geworden en daardoor de kans op fouten bij de uitvoering te groot.

Binnen Defensie(bonden) is achtergrond informatie over de reden van afschaffen niet zo 1-2-3 te vinden (je denkt al snel dat het ‘wel weer financieel zal zijn’) en de instemming van ‘de bonden‘ levert al evenveel onduidelijkheid op. Ergens valt te lezen over deze rol dat ‘de bonden‘ met Defensie afspraakjes hebben gemaakt over ‘de vrijwillige semi-collectieve ANW-hiaatverzekering bij Loyalis ter vervanging van de ANW compensatieregeling‘. Dit houdt m.i. in dat de bonden kennelijk alleen over ‘het hoe‘ hebben onderhandeld en niet over ‘het waarom‘; of …….?

Initieel werd gesteld dat moest worden gereageerd vóór 15 juni 2018! Deze deadline was voor betrokkenen te lezen in beide brieven. Op de site van Defensie wordt echter op 6 juni gemeld dat de reactietijd is opgerekt (animo?) naar 1 augustus 2018. Of je nu van het aanbod gebruik maakt of niet …. iedereen moet sowieso reageren want als je géén gebruik maakt van dit aanbod zou je een afstandsovereenkomst moeten tekenen zodat is vastgelegd ‘dat je afziet van een uitkering uit deze (extra) pensioenregeling‘. Nu gaan er zelfs geruchten dat deze ‘eis’ helemaal is komen te vervallen! Hoe zo verwarring stichten?

Loyalis en het ABP
Het ABP heeft de uitvoering van de pensioenregeling per 1 maart 2008 ondergebracht in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, t.w. APG Algemene Pensioen Groep N.V. (APG). De APG Groep N.V. bestaat uit dochterorganisaties, o.a. de eerder genoemde ….. Loyalis. De splitsing was nodig omdat het ABP via Loyalis verzekeringen aanbood en aanbiedt en zo concurreerde met andere verzekeringsmaatschappijen (kartel). De maatschappijen beschouwden dat als oneerlijke concurrentie omdat het ABP een groot aantal ‘gedwongen’ klanten heeft. Nu wordt het verplichte pensioen door een andere organisatie uitgevoerd dan de vrijwillige verzekeringen.

„Tot de oprichting van de APG was verzekeraar Loyalis
onderdeel van het ABP.”

Verzekeren of niet?
Wel of niet verzekeren van het eventuele Anw-hiaat hangt af van ieders persoonlijke wensen en omstandigheden. Misschien is iemand al voldoende verzekerd en/of is geen aanvullende financiële voorziening nodig. Iedereen die wel een aanvullende Anw-voorziening wil, kan dit dus bij Loyalis doen.

Al zoekende en puzzelend over dit onderwerp kom je ook nog tegen dat kennelijk een regeling bestaat dat, in geval van diensttijd vóór 1996, de partner mogelijk in aanmerking komt voor een aanvulling op zijn of haar nabestaandenpensioen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan! Dus bestond niet alleen compensatie maar ook een aanvulling!?

Bron: Defensie/ABP/Loyalis/Wikipedia/NPB/redactie
Foto: Defensie/ABP/Loyalis/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: