23 juni, 2024
DefensieDeal Defensie met Afghaanse Tolken

Deal Defensie met Afghaanse Tolken
D

Defensie heeft met 26 Afghaanse tolken, die tijdens de militaire missie in Uruzgan voor het Nederlandse leger werkten, overeenstemming bereikt over schadevergoeding meldt het AD van zondag 29 januari. Het gaat om tolken met gezondheidsproblemen als gevolg van hun uitzending.

In totaal zijn door het leger in deze periode zeventig tolken met een Afghaanse afkomst ingezet. Meer dan de helft (36) van hen heeft om hulp bij het ministerie van Defensie aangeklopt, blijkt uit cijfers van Defensie die door het ANP zijn opgevraagd.

Psychische problemen
“Met al deze tolken is gekomen tot een individueel zorg- , behandel, re-integratie en keuringstraject”, laat het ministerie weten. Het gaat bijvoorbeeld om tolken die kampen met psychische problemen en arbeidsongeschikt werden. In 2014 werd bekend dat Defensie met de tolken in gesprek zou gaan.

Discriminatie
Tolken werden erg vaak uitgezonden, ook als ze daar psychisch of lichamelijk misschien niet altijd aan toe waren. Ze voelden zich ook gediscrimineerd tijdens de missie en beklaagden zich erover dat hun veiligheid in gevaar was gebracht doordat hun identiteit bekend was geworden. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft eerder al erkend dat de nazorg aan hen ook te wensen heeft overgelaten. Ze zei toen ook de gang van zaken te betreuren.

Huidige missies
Bij huidige missies zoals in Mali is meer aandacht voor de uitgezonden tolken. Daar is door de Tweede Kamer op aangedrongen. Ook voor de inhuur van lokale tolken zijn volgens Defensie de regels aangescherpt.

Privaat bedrijf
Naast de zeventig Nederlandse tolken zijn tijdens de verschillende missies in Afghanistan ook 220 lokale tolken ingehuurd. Van hen werden er zo’n tweehonderd ingezet gedurende de missie in Uruzgan (2006-2010). Zij werden betrokken bij een privaat bedrijf dat dan ook verantwoordelijk was voor compensatie als de tolk iets zou overkomen.

Bron: Algemeen Dagblad

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: