23 juni, 2024
AanbevolenDe Onderofficier Weer de L.L? (Pisang)

De Onderofficier Weer de L.L? (Pisang)
D

Partijen (de bonden en werkgever in het georganiseerd overleg) spreken af dat er een nieuw loongebouw zal worden ingevoerd per 1 januari 2020. Daardoor zal de max-max systematiek in het nieuwe loongebouw worden afgeschaft.  Dit staat als afspraak in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018. Het is jammer misschien wel stomme pech dat deze black box nog niet verder is uitgewerkt om ja of nee te zeggen tegen deze cao.

Waar de Aoo onderofficier bij salarisnummer 30 al klaar is met salaris-stapjes gaat de officier ineens wel rustig door naar salarisnummer 38. De onderofficier staat heden ten dage, zeker met de huidige inkrimping, vaker aan het einde van zijn salaristrede dan de officier.

Met het afschaffen van de max-max systematiek is ineens de situatie ontstaan die gelijk is aan de rijks- en gemeenteambtenaar. Dit van een schaal omhoog en om te voorkomen dat je er op achteruitgaat een klein beetje extra salaris erbij. Vergeten wordt in dit geval de bijzondere positie van de militair.

Militairen kunnen niet direct solliciteren op een andere stoel. Zij worden gehouden aan een plaatsingstermijn en moeten daarna, vaak uit armoede, nogmaals solliciteren op een gelijk rangniveau omdat er geen functieplaatsen zijn op een hoger rangniveau of dat men nog niet voldoet aan het loopbaanpatroon. Kortom, langer doorwerken voor hetzelfde salaris en bij een bevordering een klein beetje meer.

Voor sommige groepen FPS-3 militairen, voornamelijk officieren, zou het toekomstige pensioenperspectief slechter uitvallen dan onder de eindloonregeling het geval zou zijn geweest. Sociale Partners (lees de bonden) spreken af om voor deze groepen FPS-3 personeel een verzachtende maatregel met een “tijdelijk karakter” te treffen.

Prima maar een tijdelijk loonhuis even aanpassen bestaat niet. Ook de onderofficieren en manschappen hebben recht op uitloop in hun rang, ook zij hebben er vele jaren extra bijgekregen. Dus ook hier moeten extra salaris treden bij anders creëer je als sociale partners een nog grotere rechtsongelijkheid (onvrede) tussen de verschillende groepen binnen defensie

Daar waar de onderhandelaars sommige groepen keihard laten zitten zonder de max-max systematiek wordt het gat voor de ,voornamelijk, officier wel gedicht. U begrijpt waarom op sommige plaatsen minder geklaagd wordt en dat met dit wel een prima cao vindt. Maar de poen moet tenslotte wel  ergens vandaan komen……toch.

Weer een reden om nee te zeggen tegen deze cao!

Enne de ugm er gaat met 65 met AOW hoe zit dit met het gat??

Bron: Redactie
Foto: Redactie

Wij adviseren iedereen om één van deze bijeenkomsten te bezoeken!

Let op, deze lijst zal waarschijnlijk de komende dagen verder aangevuld worden.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: