23 juni, 2024
DefensieCybersecurity: meer aandacht voor ICT-duurzaamheid

Cybersecurity: meer aandacht voor ICT-duurzaamheid
C

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste dreiging op het gebied van cyber security. Door snelle digitalisering neemt de potentiële impact van cyberaanvallen en -verstoringen alleen maar toe. Daarnaast bestaat een gebrek aan zogenaamde ICT Duurzaamheid, dat wil zeggen dat steeds meer apparaten, die met het internet zijn verbonden, en bijbehorende software door de leveranciers niet voor langere tijd onderhouden kunnen worden. In het cyberbeeld wordt ook stilgestaan bij het feit dat privacy onder druk kan komen te staan door de technische mogelijkheden om data te verzamelen. Dat blijkt uit Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN), dat 10 juli door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Op hoofdlijnen zijn ten opzichte van het voorgaande CSBN geen grote verschuivingen waarneembaar. De grootste dreiging gaat nog steeds uit van de activiteiten van beroepscriminelen en van staten. Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting of uitval van dienstverlening, met maatschappelijke onrust, verstoring of ontwrichting als mogelijk gevolg. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat de digitale weerbaarheid van Nederland onder druk blijft staan. Daarom blijft het noodzakelijk om de komende jaren gezamenlijk vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven te investeren in cybersecurity om die digitale weerbaarheid verder te verhogen.

De VVD minister benadrukt in zijn beleidsreactie dat hij blijft inzetten op detectie, analyse en respons, om op die manier digitale aanvallen zo snel mogelijk te detecteren en eventuele verstoringen te verhelpen. Daarbij wordt onder andere de onderzoek- en analysecapaciteiten van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de nationale politie, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) versterkt om inzicht te krijgen in dreigingen en risico’s in het cyberdomein.

De minister benadrukt ook het belang van een krachtige aanpak van cybercrime. Hij zal daarom de wetgeving op dit gebied versterken en internationaal inzetten op het intensiveren van de samenwerking. Daarnaast wordt blijvend ingezet op het stimuleren van cybersecurity-onderwijs. Het is essentieel voor de weerbaarheid van Nederland dat er voldoende cybersecurity-experts zijn en dat zowel publieke als private partijen voldoende kennis hebben om de snelle ontwikkelingen bij te houden en, waar mogelijk, voor te zijn.

Het CSBN Nederland wordt jaarlijks, onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en komt tot stand in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Doel is het bieden van inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity over de periode april 2013 tot en met maart 2014. De focus van het CSBN ligt op de ontwikkelingen in Nederland. Ook belangwekkende ontwikkelingen in het buitenland met (potentieel) effect op Nederland zijn meegenomen.

Bron : ministerie van Veiligheid en Justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: