2 maart, 2024
DefensieCommissie trekt slepende kwesties vlot

Commissie trekt slepende kwesties vlot
C

Staatssecretaris Barbara Visser heeft vrijdag 18 december 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over het rapport van de commissie Langlopende Zaken Defensie. Deze commissie stond onder voorzitterschap van Wim Deetman en heeft onderzoek gedaan naar langlopende, vastgelopen zaken tussen Defensie en (oud-)medewerkers.

Gejuridiseer
Visser: “Ik dank de Commissie voor het vele werk dat door haar in korte tijd is verricht en ik ben blij te constateren dat het werk van de Commissie er toe bijgedragen heeft dat Defensie in staat is om (soms meer dan 35 jaar oude) langlopende zaken weer vlot te trekken. Daarbij bleek het van groot belang dat de Commissie wist weg te blijven van juridische discussies door te focussen op het vinden van oplossingen.’’

Commissie Giebels
De commissie is in het leven geroepen naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Sociaal veilige werkomgeving bij Defensie (commissie-Giebels). De taak was om langlopende zaken of heikele kwesties met een frisse blik te beoordelen en oplossingen aan te dragen. Het ging om kwesties op het gebied van sociale veiligheid of integriteit. Daarvoor was tussen 15 april 2019 tot en met 15 april 2020 een onafhankelijk meldpunt geopend.

46 dossiers
In totaal meldden zich 50 personen en de commissie nam 46 dossiers in behandeling. 4 personen trokken hun verzoek in en van 1 persoon kreeg de commissie ondanks herhaald verzoek de gevraagde informatie niet aangeleverd.

Niet meer in beeld
Over 15 zaken werd advies uitgebracht. Het ging om uiteenlopende zaken. Een aantal had betrekking op feiten en omstandigheden van lang geleden, soms decennia. Soms was de melder niet meer in beeld bij Defensie, maar meldde deze zich naar aanleiding van de instelling van de commissie. 

Adviezen opgevolgd
In een aantal zaken achtte de commissie zich niet bevoegd. Bijvoorbeeld omdat ze niet als langlopend werden gezien. In die gevallen is wel de vrijheid genomen de staatssecretaris te adviseren om extra zorg of aandacht aan een kwestie te besteden. Volgens de commissie heeft Defensie de ruime uitleg die de commissie aan haar opdracht heeft gegeven duidelijk geaccepteerd. Dit blijkt uit de manier waarop adviezen zijn opgevolgd.

Observaties
In het rapport staat hoe de zaken zijn afgehandeld. Ook staan er observaties en adviezen in. Voorzitter Deetman laat weten dat de adviezen in lijn zijn met de aanbevelingen van de commissie-Giebels. Defensie neemt ze dan ook mee bij de uitwerking van die aanbevelingen, waaronder de herziening van het integriteitsstelsel. Met betrekking tot de individuele casuïstiek heeft Defensie de adviezen van de Commissie grotendeels gevolgd. Dit past bij de zorgplicht die Defensie heeft voor haar personeel.

Zie ook
Kamerstukken Defensie De kamerstukken van Defensie verschijnen op rijksoverheid.nl
Commissie bekijkt langlopende zaken met frisse blik
Personeelszorg

Bron: Mindef/redactie ODB
Foto: Unsplash/Nathan Dumlao/redactie ODB 

Mening ODB:
Zoals u weet steunt de ODB Victor van Wulven een voormalig F16/C130 vlieger. Hij vecht al  geruime tijd tegen het onrecht wat hem is aangedaan
door de werkgever. Van dichtbij hebben HB-leden ODB kennis genomen van de manier waarop Defensie deze zaak jarenlang in de doofpot heeft proberen te stoppen. Het gevecht van Victor is tot op heden nog niet beëindigd en gaat in 2021 nog rustig door. De ODB blijft hem en anderen in deze strijd steunen.

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: