23 mei, 2024
DefensieCDS Blijft Nog Even

CDS Blijft Nog Even
C

De Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, blijft op functie tot de zomer van 2017. Op voordracht van minister Jeanine Hennis-Plasschaert stemde de ministerraad daarmee in. De minister maakte het besluit vanochtend bekend tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de hoogste militair binnen Defensie en daarmee de belangrijkste militaire adviseur van de minister. Hij is Commandant van de Nederlandse Strijdkrachten en dus verantwoordelijk voor de inzet van alle militairen en is namens de minister verantwoordelijk voor de voorbereiding, gereedstelling, uitvoering en evaluatie van militaire operaties van de krijgsmacht.

De termijn van generaal Middendorp is verlengd in het belang van de continuïteit in de besturing van Defensie en stabiliteit van de Defensieorganisatie”, aldus de minister. “Ik heb grote waardering voor de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie. We zijn blij dat we nog wat langer een beroep kunnen doen op zijn expertise en ervaring. Ik zie er naar uit om samen de toekomstbestendige krijgsmacht verder vorm te geven.”

Generaal Middendorp is 54 jaar en trad 28 juni 2012 aan als Commandant der Strijdkrachten.

Bron: Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: