30 mei, 2024
DefensieCAO Onderhandelingen Door Vakcentrales Opgeschort

CAO Onderhandelingen Door Vakcentrales Opgeschort
C

Het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakcentrales (AC, CCOOP, ACOP, CMHF) loopt opnieuw vertraging op. Reden is dat de centrales 23 april de CAO gesprekken hebben opgeschort omdat ze nog steeds onvoldoende vertrouwen hebben dat partijen tot een akkoord kunnen komen.

Geen verbetering
Defensie betreurt deze ontwikkelingen en heeft aangegeven het overleg met de centrales graag voort te willen zetten in het belang van het personeel. De centrales daarentegen zien nog steeds geen verbetering voor hun achterban.

Vroegtijdig afgebroken
Partijen hebben bij de start procesafspraken gemaakt over de vorm en het tijdpad van de gesprekken. Afgelopen dinsdag de 23ste lagen alle onderwerpen op tafel. Dit als startpunt voor de onderhandelingen om tot een nieuw verbeterd akkoord te komen.

Andere eisen
Deze onderhandelingen zijn nu vroegtijdig afgebroken door de centrales, de werkgever claimt dat er ruimte is geboden om verder te onderhandelen. De vakcentrales voor overheidspersoneel die onderhandelen proberen echter andere eisen op tafel te krijgen.

Luisteren
Probleem hierbij is dat dezelfde vakcentrales al in een eerder stadium akkoord zijn gegaan met het aanbod van de werkgever. Onder enorme druk van de achterban zijn de bonden gedwongen om eens naar hun leden te luisteren en voor betere voorwaarden te onderhandelen.

Langer wachten
Helaas moet het Defensiepersoneel erg langer wachten op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Eigenlijk hadden deze 205 dagen geleden al klaar moeten zijn. Het defensiepersoneel komt nog steeds voor de werkgever niet op de eerste plaats.

Reactie ODB
Dit is eigenlijk niet meer van deze tijd!
Wordt (ongetwijfeld) vervolgd……………….

Bron: MinDef/redactie
Foto: MinDef/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: