21 april, 2024
DefensieBouw Marinierskazerne Ernstig Vertraagd

Bouw Marinierskazerne Ernstig Vertraagd
B

De bouw en ingebruikname van de marinierskazerne in Vlissingen loopt wederom ernstige vertraging op wegens gebrek aan geld. Dit keer met een half jaar, maar bronnen melden aan de ODB dat het hier niet bij blijft.

Planning 2021
Verwacht wordt dat de mariniers in de loop van 2021 naar Vlissingen komen. De vertraging zit hem in de wijze waarop de kazerne door Defensie wordt aanbesteed. Die procedure volgt het ministerie namelijk voor het eerst en daarin is ze niet bedreven en worden fouten gemaakt, erkent minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie.

Meerdere vertragingen
Het plan was dat de Michiel Adriaanszoon de Ruyter kazerne in 2017 open zou gaan. Na meerdere vertragingen zouden de eerste mariniers eind 2020 komen en zou de kazerne in de tweede helft van 2021 in gebruik worden genomen. Nu blijkt dat alle mariniers (gefaseerd) in 2021 komen en de kazerne eind 2021 begin 2022 operationeel wordt.

Procedure gevolgd
De minister betreurt de vertraging, maar vindt tegelijk ook dat de procedure uiterst zorgvuldig moet gebeuren. Hennis heeft de Tweede Kamer toegezegd oog te hebben voor de Zeeuwse werkgelegenheid.

Aanbestedingstraject
Tijdens de aanbestedingsprocedure moeten consortia aangeven hoe ze de Zeeuwse economie een duwtje in de rug gaan geven door ontwerp, bouw en onderhoud van de nieuwe kazerne. “De uitwerking ervan hoort onderdeel te zijn van de bieding”, aldus Hennis.

Voor het zover is, passen gemeente, provincie en waterschap de infrastructuur rondom het terrein aan. Ook worden aansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk aangelegd en volgen maatregelen om geurhinder van de naastgelegen rioolwaterzuivering te beperken. De nieuwe kazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen biedt in de toekomst ruimte aan zo’n 1.800 mariniers en is 70 hectare (140 voetbalvelden) groot.

bron: Zeeuwse Courant/Defensie/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: