26 mei, 2024
DefensieBoodschap minister Hennis: geen geld, geen ambitie, geen visie

Boodschap minister Hennis: geen geld, geen ambitie, geen visie
B

Minister Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) spreekt in haar beleidsprogramma alleen over financiële tekorten en extra bezuinigingen; hier is nauwelijks sprake van de toegezegde visie op de toekomst van defensie. Een direct gevolg van de nota ‘In het belang van Nederland’, is een halvering van het huidige ambitieniveau door het terugdringen van de operationele capaciteit. De minister noemt dat ingrijpend, de ODB en GOV|MHB zien dat als een understatement, het betreft de zoveelste ordinaire bezuiniging op het defensiepersoneel.

De plannen van Defensie laten een structurele bezuiniging zien van € 348 miljoen, dat is al weer 15 miljoen meer is dan de € 333 miljoen die de minister dit voorjaar meldde aan de kamer. Dit leidt tot een extra verlies van 2300 arbeidsplaatsen, bovenop de 12.000 van de vorige bezuinigingsmaatregel. Dit zal wederom leiden tot een fors aantal gedwongen ontslagen.

De bekende trend van 22 jaar onafgebroken bezuinigen, waardoor de krijgsmacht zich in een vrije val bevindt, wordt gewoon doorgezet. De ODB, maar ook de overige vakbonden, verwerpen deze plannen en wijzen de minister er op dat er slimmere plannen zijn te bedenken om tijdelijk de tering naar de nering te zetten.

Alle alternatieven zijn immers beter dan kaalslag en het verder aanwakkeren van de frustratie bij het defensiepersoneel, dat op dit ogenblik al een historisch laag vertrouwen in de defensieleiding heeft. Het opheffen van onderdelen zijn slechts  voorbeelden van visieloos kapitaal vernietiging en verlies aan arbeidsplaatsen.

Karel Doorman2Moderne innovatieve gevechtsvoertuigen worden straks aangeboden op een markt, waar geen koper zal blijken te zijn. Het Joint Support Ship van de Marine de LHPD Karel Doorman wordt verkocht zodra het is afgebouwd.

Een slimmere optie om kosten te reduceren in het kader van ‘pooling and sharing’ zou het medegebruik door andere landen en het delen van de exploitatiekosten kunnen zijn. De nieuwste plannen zijn  een verdere aanslag op het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.

De 50 miljoen die de WUL Defensie kost, is ruwweg het equivalent van de personele exploitatiekosten van een pantserinfanteriebataljon plus de marinierscompagnie of het kunnen voorkomen van de 700 extra gedwongen ontslagen.

jsf1De ODB verwelkomt daarentegen het besluit om nu definitief voor de F-35 te kiezen. Het maakt een einde aan ruim vijftien jaar wikken en wegen en is een opsteker voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Maar als Defensie het toestel op een andere manier had gefinancierd, dan waren de bezuinigingen van vorig en dit jaar onnodig geweest. Nu schaft Defensie een te duur toestel aan terwijl de compensatie en de winst buiten Defensie wordt gehouden. Pas in 2019 wordt het eerste productietoestel verwacht. Het is dus nog maar af te wachten of dit besluit geen negatieve invloed heeft op het aanstaande collectieve arbeidsvoorwaarden overleg.

De gedachte dat dieper snijden in de uitgaven voor de krijgsmacht de schatkist wat centen oplevert is onjuist. Vergeten wordt dat de defensie- en veiligheidssector belangrijke innovaties doet, die op vele gebieden worden toegepast; van telecommunicatie tot textielsector en van scheepsbouw tot luchtvaartindustrie. Het scheelt niet alleen toekomstige orders, het schaadt ook opdrachten in de burgermaatschappij. Uit cijfers van de Economische Zaken (EZ) blijkt dat 450 bedrijven gerelateerde werkzaamheden uitvoeren voor Defensie.

De volgende plannen worden de komende jaren extra uitgevoerd;

Zeestrijdkrachten;

 1. In plaats van het JSS zal een eenvoudiger en goedkoper bevoorradingsschip worden verworven.
 2. 32e Marinierscompagnie op Aruba opgeheven, taken naar roulerende eenheden marine en landmacht.
 3. Sluiting Van Ghentkazerne Rotterdam na oplevering marinierskazerne Vlissingen.
 4. Sluiting Joost Dourleinkazerne Texel, blijft in gebruik als oefengebied.

Landstrijdkrachten;

 1. 45ste Pantserinfanteriebataljon Ermelo opgeheven.
 2. Johan Willem Frisokazerne Assen sluit, daar gelegerde eenheden naar Havelte en Schaarsbergen.
 3. Gereedstelling luchtmobiele bataljons aangepast.

Luchtstrijdkrachten;

 1. F-35 vervangt vanaf 2019 de F-16; aanschaf in totaal 37 toestellen.
 2. In 2014 wordt het huidige aantal F-16’s met zeven verminderd tot 61.
 3. Status vliegbasis Leeuwarden verandert in 2015 naar Deployed Operating Base  (minimale basis functionaliteiten, beperking overhead).
 4. Voornemen tot gezamenlijke bewaking luchtruim BENELUX met Belgen (QRA).
 5. Verkoop Gulfstream.
 6. Sluiting AOCS Nieuw Milligen.

Marechaussee;

 1. Taken blijven ongewijzigd.
 2. Door maatregelen bij OPCO’s nemen militaire politietaken af.
 3. Van territoriale indeling naar informatie gestuurd.

Misschien onbedoeld… maar tekenend was de laatste zin van minister Hennis na haar interview bij de NOS:

Dat heeft Defensie verdiend”.

Bron:          Trouw
GOV|MHB
MINDEF
NOS

Nota In het Belang van Nederland

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: