30 september, 2022
DefensieBoodschap minister Hennis: geen geld, geen ambitie, geen visie

Boodschap minister Hennis: geen geld, geen ambitie, geen visie
B

Minister Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) spreekt in haar beleidsprogramma alleen over financiële tekorten en extra bezuinigingen; hier is nauwelijks sprake van de toegezegde visie op de toekomst van defensie. Een direct gevolg van de nota ‘In het belang van Nederland’, is een halvering van het huidige ambitieniveau door het terugdringen van de operationele capaciteit. De minister noemt dat ingrijpend, de ODB en GOV|MHB zien dat als een understatement, het betreft de zoveelste ordinaire bezuiniging op het defensiepersoneel.

De plannen van Defensie laten een structurele bezuiniging zien van € 348 miljoen, dat is al weer 15 miljoen meer is dan de € 333 miljoen die de minister dit voorjaar meldde aan de kamer. Dit leidt tot een extra verlies van 2300 arbeidsplaatsen, bovenop de 12.000 van de vorige bezuinigingsmaatregel. Dit zal wederom leiden tot een fors aantal gedwongen ontslagen.

De bekende trend van 22 jaar onafgebroken bezuinigen, waardoor de krijgsmacht zich in een vrije val bevindt, wordt gewoon doorgezet. De ODB, maar ook de overige vakbonden, verwerpen deze plannen en wijzen de minister er op dat er slimmere plannen zijn te bedenken om tijdelijk de tering naar de nering te zetten.

Alle alternatieven zijn immers beter dan kaalslag en het verder aanwakkeren van de frustratie bij het defensiepersoneel, dat op dit ogenblik al een historisch laag vertrouwen in de defensieleiding heeft. Het opheffen van onderdelen zijn slechts  voorbeelden van visieloos kapitaal vernietiging en verlies aan arbeidsplaatsen.

Karel Doorman2Moderne innovatieve gevechtsvoertuigen worden straks aangeboden op een markt, waar geen koper zal blijken te zijn. Het Joint Support Ship van de Marine de LHPD Karel Doorman wordt verkocht zodra het is afgebouwd.

Een slimmere optie om kosten te reduceren in het kader van ‘pooling and sharing’ zou het medegebruik door andere landen en het delen van de exploitatiekosten kunnen zijn. De nieuwste plannen zijn  een verdere aanslag op het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht.

De 50 miljoen die de WUL Defensie kost, is ruwweg het equivalent van de personele exploitatiekosten van een pantserinfanteriebataljon plus de marinierscompagnie of het kunnen voorkomen van de 700 extra gedwongen ontslagen.

jsf1De ODB verwelkomt daarentegen het besluit om nu definitief voor de F-35 te kiezen. Het maakt een einde aan ruim vijftien jaar wikken en wegen en is een opsteker voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Maar als Defensie het toestel op een andere manier had gefinancierd, dan waren de bezuinigingen van vorig en dit jaar onnodig geweest. Nu schaft Defensie een te duur toestel aan terwijl de compensatie en de winst buiten Defensie wordt gehouden. Pas in 2019 wordt het eerste productietoestel verwacht. Het is dus nog maar af te wachten of dit besluit geen negatieve invloed heeft op het aanstaande collectieve arbeidsvoorwaarden overleg.

De gedachte dat dieper snijden in de uitgaven voor de krijgsmacht de schatkist wat centen oplevert is onjuist. Vergeten wordt dat de defensie- en veiligheidssector belangrijke innovaties doet, die op vele gebieden worden toegepast; van telecommunicatie tot textielsector en van scheepsbouw tot luchtvaartindustrie. Het scheelt niet alleen toekomstige orders, het schaadt ook opdrachten in de burgermaatschappij. Uit cijfers van de Economische Zaken (EZ) blijkt dat 450 bedrijven gerelateerde werkzaamheden uitvoeren voor Defensie.

De volgende plannen worden de komende jaren extra uitgevoerd;

Zeestrijdkrachten;

 1. In plaats van het JSS zal een eenvoudiger en goedkoper bevoorradingsschip worden verworven.
 2. 32e Marinierscompagnie op Aruba opgeheven, taken naar roulerende eenheden marine en landmacht.
 3. Sluiting Van Ghentkazerne Rotterdam na oplevering marinierskazerne Vlissingen.
 4. Sluiting Joost Dourleinkazerne Texel, blijft in gebruik als oefengebied.

Landstrijdkrachten;

 1. 45ste Pantserinfanteriebataljon Ermelo opgeheven.
 2. Johan Willem Frisokazerne Assen sluit, daar gelegerde eenheden naar Havelte en Schaarsbergen.
 3. Gereedstelling luchtmobiele bataljons aangepast.

Luchtstrijdkrachten;

 1. F-35 vervangt vanaf 2019 de F-16; aanschaf in totaal 37 toestellen.
 2. In 2014 wordt het huidige aantal F-16’s met zeven verminderd tot 61.
 3. Status vliegbasis Leeuwarden verandert in 2015 naar Deployed Operating Base  (minimale basis functionaliteiten, beperking overhead).
 4. Voornemen tot gezamenlijke bewaking luchtruim BENELUX met Belgen (QRA).
 5. Verkoop Gulfstream.
 6. Sluiting AOCS Nieuw Milligen.

Marechaussee;

 1. Taken blijven ongewijzigd.
 2. Door maatregelen bij OPCO’s nemen militaire politietaken af.
 3. Van territoriale indeling naar informatie gestuurd.

Misschien onbedoeld… maar tekenend was de laatste zin van minister Hennis na haar interview bij de NOS:

Dat heeft Defensie verdiend”.

Bron:          Trouw
GOV|MHB
MINDEF
NOS

Nota In het Belang van Nederland

17 REACTIES

 1. De bonden kunnen beter inzetten op een goede afvloei regeling voor al het Defensie personeel, Defensie is klaar, over en uit. De VVD heeft Defensie haar nek omgedraaid met haar loze beloftes.

 2. Bezuinigen is geen natuurwet (dat denken alleen domme mensen), het is een politieke keuze! En deze VVD-minister kiest er wederom voor om Defensie nog verder kaal te plukken. De internationale (diplomatieke) betekenis van Nederland staat op het spel. Wie stopt de bezuigingen?

  • Een vuile rotstreek. Onder de gordel. Verantwoordelijkheidsgevoel nul komma nul, mijn stem gaat nooit meer naar de VVD

 3. Leuk stukje ODB veel gejammer en geschreeuw. Schrijf volgende keer eens een stuk waar in staat dat jullie iets bereikt hebben. Zeuren kunnen we allemaal. Wij zijn lid van het ODB, maar we we willen resultaal zien

 4. Als het zo is dat defensie weer als sluitstuk van de begroting moet dienen dan is daar schijnbaar niets aan te doen?Volgens mij heeft ‘militair Den Haag’ jaren,net als de grote vakbonden, hun eigen belang laten prevaleren boven defensiebelang.Er is geen samenhang,want die is jaren geleden al uit elkaar gespeeld.Verdeel en heers is en was het motto.Je moet je collega’s niet zien als mensen met wie je samen moet werken;nee je moet elkaar als concurrenten zien die je achter je moet laten om hoger op te komen.Ee vakbond is al tijden niet meer een vereniging van gelijkgestemden,maar alleen een plek waar,als je zelf niet verder komt met je eigen ongelijk komt klagen. En begrijp me niet verkeerd daar is de bond natuurlijk ook voor,maar niet op de eerste plaats! Misschien moeten de militaire bonden elkaar eens diep in de ogen kijken en gezamenlijk proberen een lange-termijn visie voor defensie van de grond te krijgen.Niet uit eigenbelang,maar voor het belang van defensie en voor al het personeel dat nog wel gelooft in een defensie die er is om het landsbelang te dienen.Maar dan wel op een geloofwaardige en waardige manier. En niet om bij het oud vuil te worden gezet zoals nu gebeurt.Dus ODB (maar ook de andere bonden!) aan jullie de schone taak om niet alleen je achterban,maar ook de rest van Nederland te laten zien dat ons land een volwaardig modern leger nodig heeft,met zowel gemotiveerd en gekwalificeerd personeel als hoogwaardig materieel.Succes!

 5. De minister “leeft mee”, vindt het “erg” en meer van dat soort onzin. Aankoop JSF is twee (2 !!) weken zorg! Moeten we ons daar geen zorgen over maken dan? Waar zijn de bonden? Kleian heeft het over 1 schip en 6 vliegtuigen, Debie vindt het allemaal heel erg! Hebben ze nu zitten snurken met het opstellen van de begroting of wat? Ik weet, je bijt niet in de hand die je voedt maar in plaats van een vorsteijk salaris opstrijken zou het plezierig zijn dat ze nu wel wat gaan doen voor de leden. We weten nu dat het malieveld een aanfluiting was. Niet voor herhaling vatbaar! Op TV worden uitspraken gedaan als “dure fregatten om achter een roestig piratenbootje aan te jagen”. Overkill !!! Uit welke bloemkool hebben ze die man getrokken? Getuigd van geen enkel inzicht in het werk van militair optreden. Straaljagers die dijken in kaart brengen? Ja, wie doet het anders zo nauwkeurig en nauwgezet? Jawel, de militair met het materiaal wat hem (nog) ter beschikking staat!! Weer ontslag personeel! Hoezo? Zijn die 12000 al verdwenen dan? En onze minister maar lief lachen, ja hé, we moeten allemaal inleveren. Alleen defensie doet het al 22 jaar aaneengesloten !!! Geen indexering, geen verhoging van salaris, pensioen wordt aan geknibbeld, meer belastingen en ga zo maar even door. Zij die uitgezonden worden zijn het laagst van allemaal behandeld. Uw leven was in gevaar? Dank u wel maar het is nu toch echt tijd dat u gaat. Daar is de poort, nogmaals dank namens uw medelanders. Wilt u wel het licht uit doen als u gaat. Succes verder hé !! Hoeveel loyaliteit is er nog? Ik neem mijn petje af voor de actieve militair! Mensen, heel veel sterkte in de aankomende tijd.

 6. Ieder land heeft de krijgsmacht die het verdient. Dat is mijn vaste overtuiging.
  Slaap zacht Nederland. Maar je grenzen en je welstand zijn onbewaakt!

  • Het leger in aantal kleiner dan de politie!
   1/3 van de werkzaamheden van defensie zijn civiel (oa hetmandad) ondersteunend. de overige werkzaamheden/taken van defensie liggen praktisch stil door geldgebrek en de tekorten….., ontstaan door de politiek opgedragen taken aan het leger zoals de missies in afghanistan.
   Onze politici hebben echt boter op hun hoofd. En dan te bedenken dat de politie op straat hetvwer niet meet aan kan mn de kleine criminaliteit ondersteuning van het leger? Vergeet het maar de koek is op!
   Weet u nog nederland ga maar lekker slapen……toen hadden we ineens heel veel visite ( mei 1940)!

 7. Ik snap de strategie van Nederland echt niet. Waarom kiest Nederland er niet voor om zijn ondersteunende rol op defensiegebied verder uit te buiten. Zo telt Nederland in diplomatiek / strategische zin altijd mee. In zo’n strategie zie ik juist ruimte voor een groot bevoorradingsschip, meer fregatten met geleide wapensystemen, een moderne onderzeedienst, navydrones, meer patriots, meer PzH2000. En alsjeblieft, rust die nieuwe Holland-klasse uit met geleidewapens… Dan zijn die schepen multifunctioneel inzetbaar. Nu is het weer net niks!

  Waar overigens wel op kan worden bezuinigt is het overtollige officierenbestand. Nederland heeft de meeste generaals per manschap. En er kan flink worden gesneden in een deels overbodig krijgsmachtdeel zoals de Marechaussee. Mijn voorstel zou zijn: 15% minder officieren, 40% minder Marechaussee.

  • In een vrij land word er van de geschiedenis niets geleerd,
   de soldaat onteert,
   Maar in tijden van bezetting, oorlog en ellende wordt hij weer geëerd,
   Dan mag hij zijn leven geven, voor pais en vree.

   Daarna na korte tijd van pais en vree,
   valt hij weer van zijn voetstuk,
   tot wederom de geschiedenis zich herhaald,
   er geen pais en vree meer is.

   Doordat de militair van zijn voetstuk is gehaald,
   ineens de vrede weer wordt gemist,
   ja dan wordt Jan Soldaat weer opgevist.
   En mag zijn leven geven, al duurt de vrede even,
   de geschiedenis zich herhaald,
   en er weer wordt vergeten,
   de soldaat geëerd maar even.

   De moraal van dit verhaal,
   als iets geld kost wordt er gebaald,
   maar in tijden van nood de soldaat weer opgehaald.

 8. Hé gelukkig. Zit nu nieuwsuur te kijken naar MINDEF. Gelukkig geeft zij aan dat deze bezuiniging geen bezuiniging is maar een correctie, een verplaatsing van kosten zal ik maar zeggen. Phoe, ik schrok al, bezuinigingen. Het huishoudboekje is nu op orde zegt ze. Er is geen sprake van bezuiniging. Hillen kwam ook nog even voorbij met “dit is echt de allerlaatste”. Hé gelukkig. Hennis wil rust brengen binnen defensie. MINDEF gaat lukken zeg ik u !! Zometeen is het overal rustig omdat er geen menselijke militairen meer zijn. Ze heeft een zeer goed verhaal als je geen insider bent. Goed ingestudeerd Mevrouw!! Helaas legt ook nieuwsuur niet het vuur aan de schenen. MINDEF voert uit wat Buitenlandse zaken heeft uitgebroedt !! Het was helemaal geen eigen nieuws dus. Maar alles zal goedkomen. Dit is echt de laatste bezuiniging, Heren militairen geloof mij, het komt allemaal goed. Zelfde takenpakket, je hebt alleen wat minder geld en materieel. Valt best wel mee toch. Het lachertje van Europa. Ik ga even SBS shownieuws kijken. Wordt ik tenminste weer wat vrolijker. Hou je taai.

Reacties zijn gesloten.

Gerelateerd: