16 april, 2024
DefensieBezuinigingsmaatregelen teruggedraaid door nieuwe begrotingsafspraken

Bezuinigingsmaatregelen teruggedraaid door nieuwe begrotingsafspraken
B

Vrijdag 24 oktober heeft de Minister van Defensie een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, als aanvulling op de nota ‘In het belang van Nederland’. Directe aanleiding hiervoor was het bijgestelde begrotingsakkoord 2014 van half oktober, waarin afspraken zijn gemaakt tussen het kabinet, de Christen Unie, SGP en D66.

Deze afspraken zijn goed nieuws. Er is nu een structureel bedrag van 115 miljoen, waarmee defensie in staat is om een aantal pijnlijke maatregelen te reduceren of zelfs geheel terug te draaien. Het reduceren en terugdraaien van maatregelen heeft plaatsgevonden binnen vooraf gestelde politieke kaders, waarbij behoud van (regionale) werkgelegenheid, operationele capaciteiten en personeel voorop stond.

Enkele maatregelen die worden teruggedraaid zijn:

Behoud Johan Willem Frisokazerne in Assen
Voor Assen worden alle maatregelen ongedaan gemaakt. 13 Infanteriebataljon, dat deel uitmaakt van 11 Luchtmobiele Brigade, hoeft niet te verhuizen naar Havelte en blijft in Assen gehuisvest, evenals de andere eenheden die in deze kazerne gelegerd zijn.

Behoud 45 Pantserinfanteriebataljon
Met het behoud van 45 Pantserinfanteriebataljon wordt een van de zwaarste ingrepen teruggedraaid. Dit komt de operationele capaciteit en regionale werkgelegenheid ten goede.

Het Joint Support Ship blijft behouden
Het Joint Support Ship (JSS) wordt in dienst gesteld met een gereduceerde bemanning van 120, voor invulling van de BOZ-functionaliteit. Zr.Ms. Amsterdam wordt pas na de indienststelling van het JSS gereed gemaakt voor de verkoop.

Marinierscompagnie Aruba
Mede op grond van de ervaringen op Curaçao met het rouleren van compagnieën vanuit Nederland, is in de nota besloten dit principe ook op Aruba toe te passen.

Vliegbasis Leeuwarden
De maatregel om de vliegbasis Leeuwarden om te vormen van Main Operating Base (MOB) naar een kleinere Deployable Operating Base (DOB) komt te vervallen. Op de eerste plaats wordt, door het handhaven van onderhoudscapaciteit, het voortzettingsvermogen van de F-16 jachtvliegtuigen verbeterd.

Ook zal de komende jaren zal extra worden geïnvesteerd in een simulator voor de Chinookhelikopter. Deze simulator wordt gebruikt om vliegend en technisch personeel op te leiden, te kwalificeren en gekwalificeerd te houden. Het gebruik van deze simulatoren heeft een direct positief effect op de operationele beschikbaarheid van de Chinook, hetgeen de getraindheid en inzetbaarheid van andere eenheden weer ten goede komt.

Enkele maatregelen die blijven zijn:

Verplaatsing Joost Dourleinkazerne wordt doorgezet
De Joost Dourleinkazerne wordt conform het oorspronkelijke plan een trainingslocatie, het personeel verhuist naar Den Helder.

Verplaatsing Van Ghentkazerne wordt doorgezet
De Van Ghentkazerne wordt conform het oorspronkelijke plan gesloten, de taken verplaatst naar Vlissingen.

De volledige brief en kernboodschappen

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: