31 mei, 2024
DefensieBestuur en administratie bij Defensie niet op orde

Bestuur en administratie bij Defensie niet op orde
B

Het ministerie van Defensie is niet goed voorbereid op de komende ingrijpende reorganisaties. Hoge militairen klagen over “een gebrek aan kwaliteit van bestuur” en “een gebrek aan zakelijkheid”. volgens het artikel in het NRC Weekend.

Uit vertrouwelijke documenten, in bezit van NRC Handelsblad, blijkt dat de meeste personeelsdossiers niet op orde zijn en dat de interne controlediensten door personeelsgebrek hun taken niet kunnen uitvoeren. Defensie staat voor een bezuiniging van ongeveer een miljard euro, waarbij duizenden militairen gedwongen zullen afvloeien. Om dure arbeidsrechtelijke procedures te voorkomen is een goede kwaliteit van personeelsdossiers vereist.

In het laatste jaarverslag van de interne auditdienst, die toezicht houdt op het boekhoudkundig reilen en zeilen, staat: “Naar de stand van 1 maart 2011 zijn circa 4.000 van de 66.000 personeelsdossiers op orde, zodat sprake is van een relatief geringe voortgang bij deze prioriteit.” (jaarverslag auditdienst)

Volgens secretaris-generaal Ton Annink zal het echter weinig moeite kosten om de dossiers op orde te krijgen. “Het gaat heel vaak om een paar ontbrekende papieren die er wel zijn, maar die nog bij de dossiers gevoegd moeten worden.” aldus Annink.

Het afgelopen seizoen kwam het departement negatief in het nieuws vanwege enkele vermeende gevallen van fraude en corruptie, maar de auditdienst wijst er in haar jaarplan 2011/2012 op dat het diverse controleactiviteiten niet meer uitvoert wegens personeelsgebrek.

De Algemene Rekenkamer heeft ‘zorgen’ over deze ontwikkelingen:“Defensie moet ervoor zorgen dat het haar wettelijk voorgeschreven controletaken wel blijft uitvoeren.” – een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer.

Annink meent dat de Rekenkamer doorschiet in haar kritiek en ziet het als onderdeel van “een jarenlange belangencampagne van de Algemene Rekenkamer om de controlecapaciteit binnen de overheid op peil te houden.”

artikel door Peter van der Ploeg
redactie Kees Versteegh
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: