21 juli, 2024
DefensieBeatrixkazerne Kmar Tot 2022 Open

Beatrixkazerne Kmar Tot 2022 Open
B

De afstoting van de Haagse Beatrixkazerne, het voormalig marechaussee hoofdkwartier, wordt met minimaal 5 jaar uitgesteld. Dit heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert 4 december in de Voortgangsrapportage Vastgoed aan de Tweede Kamer laten weten. Ook blijkt hieruit dat Defensie in de hoofdstad blijft.

Het uitstel is het gevolg van de versterking van de marechaussee met extra pelotons die objecten met een hoog risico beveiligen. De Beatrixkazerne is daarom tenminste tot en met 2022 nodig om alle eenheden in de regio Den Haag onder te brengen.

Defensieaanwezigheid hoofdstad
Defensie blijft toch in de hoofdstad aanwezig. Dit in het kader van nationale taken en de maatschappelijke verankering van de krijgsmacht. Het gebouw van het District West van de marechaussee op het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) wordt aangepast voor gebruik door het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS). Hiermee wordt ook kostbare en tijdrovende nieuwbouw voor DCWS vermeden.

Herbestemming MEA volgens schema
De uitvoering van de herontwikkeling van het MEA verloopt voorspoedig. Begin dit jaar is het eerste en oudste deel van het terrein overgedragen , in januari 2016 wordt de strook met gebouwen aan de centrumzijde overgedragen aan het projectbureau marineterrein. Dit vergroot de mogelijkheden voor de tijdelijke commerciële exploitatie. Het onderkomen voor het Nederlandse EU-voorzitterschap dat op het terrein wordt gebouwd, is volgens schema in 2016 gereed.

Marinekazerne Vlissingen
De aanbesteding van de nog te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen voor het Korps Mariniers is weer uitgesteld. De aankondiging van de aanbesteding van de kazerne wordt momenteel niet voor de zomer van 2016 verwacht. De minister: “In de vorige rapportage gaf ik al aan dat de planning voor de ontwikkeling en het in gebruik nemen van een geheel nieuwe marinierskazerne ambitieus is.

Het uitstel heeft verschillende redenen. Zo moeten nadere afspraken worden gemaakt over de risicoverdeling tussen de provincie Zeeland en Defensie met betrekking tot bouwrisico’s en kosten in het kader van het bouwrijp maken van het terrein. Hiervoor moesten verschillende (grond)onderzoeken worden uitgevoerd. Voor het archeologieonderzoek moest de bodem oogstvrij zijn om gewasschade te voorkomen. Dit heeft tot vertraging geleid.

Daarnaast ontstond nog meer vertraging doordat het afgelopen jaar een aantal aanvullende behoeften is gesteld en er meer tijd is gereserveerd voor de kostenberekening van het project, de zogeheten Public Sector Comparator. Er wordt nu een nieuwe planning voor het ambitieuze project gemaakt.

Verhuizing luchtverkeers- en gevechtsleiding
Op dit moment wordt de gezamenlijke huisvesting voorbereid van de civiele en militaire luchtverkeersleiding op Schiphol-Oost in 2017. Het verplaatsen van de Air Operations and Control Stations (AOCS) betreft zowel de luchtverkeersleiding als de luchtgevechtsleiding.
Het verhuizen van de luchtgevechtsleiding vanuit Nieuw Miligen is complex en kost meer tijd dan eerder voorzien. De totale herhuisvesting, inclusief simulatiecapaciteit, opleiding, training en legering is naar verwachting in 2020 gereed. Het AOCS wordt dan ook niet eerder dan in 2021 afgestoten.

bron: Binnenhof/Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: