16 juni, 2024
AanbevolenBackservice Pensioenpremie Op Militairen Afgewenteld

Backservice Pensioenpremie Op Militairen Afgewenteld
B

Beste lezers, u weet alle ellende komt in drieën. Twee weken geleden het artikeltje over de pensioenkosten voor de dubbele opbouw bij uitzendingen, een week geleden over de extra pensioenkosten als gevolg van krimp en vacatures en hier de laatste in het drieluik over ‘backservice’. Deze gaat over de toenemende backservice als gevolg van tijdverloop. Ja ik weet het. Lekker vaag, maar ik ga proberen dit helder te maken.

Gepensioneerde militairen krijgen hun uitgekeerde pensioen over dienstjaren van voor 2001 nog steeds uit de defensiebegroting betaald (via het ABP). Dat heet ‘begroting gedekt pensioen’. Door sterfte van gepensioneerden neemt deze budgetlast voor Defensie jaarlijks af tot uiteindelijk nihil ergens rond 2065. Vanaf 2001 is gestart met ‘kapitaal gedekt pensioen’ voor militairen. Daarbij wordt premie aan het ABP betaald die daarmee gaat beleggen om dit later als pensioen weer uit te keren. In het pensioenpremietarief voor militairen zit een deel dat ‘backservice’ heet. Dat zijn kosten die gemoeid zijn met het extra inkopen van pensioen bij loonsverhoging, periodieken en bevorderingen. Er is in de jaren daarvoor vanwege een lager salarisniveau minder premie betaald en dus te weinig pensioen opgebouwd. Dat wordt hersteld tot het nieuwe salarisniveau, maar dat leidt wel tot kosten: backservicekosten. Zie hiervoor ook de eerdere artikelen.

Als vanwege een periodiek, bevordering of loonsverhoging in 2002 backservice moet worden ingekocht in 2003 voor de achterliggende periode (2001 en 2002), behoeft maar voor twee jaren te worden hersteld. Dit omdat in 2001 pas is begonnen met het kapitaal gedekt pensioensysteem. Wordt die periode naarmate de tijd voortschrijdt langer, nemen die kosten logischerwijs toe. Voor elk jaar moet voor het hogere salaris nog premie worden bij betaald. Als iemand in 2016 is bevorderd, moet in 2017 voor de periode 2001 t/m 2016 worden ingekocht en dat is natuurlijk veel duurder dan in het eerste voorbeeld van slechts twee jaar. Dit proces van steeds verder stijgende backservicekosten door het verloop van de tijd middelt pas uit wanneer niemand meer dient met diensttijd van voor 2001. Dat duurt dus nog even. De eindloonpremie neemt volgens het ABP als gevolg hiervan jaarlijks met ca 0,3% toe. Dus in de periode vanaf 2001 is de premie mede door dit verschijnsel jaarlijks toegenomen.

Wie betaalt die toenemende premielast eigenlijk?
Volgens het ABP 0,3% per jaar erbij dus in 10 jaar ca 3%. Nou ja, dat is intussen wel duidelijk geworden wie dat betaalt. De militair zelf. Het middenloon kent dit backserviceverschijnsel niet en dus zal de eindloonpremie uiteindelijk steeds meer stijgen in tegenstelling tot het middenloon. Via de koppelafspraak betaalt de militair het meerdere. Er wordt namelijk bij de bepaling of de werkgever wel of geen meerkosten heeft door Defensie alleen naar de ontwikkeling van de premiepercentages gekeken. Wat nu als we niet zouden overgaan naar het middenloon? Hoe lang had het dan nog moeten duren voor iemand riep: “Hé, hoe komt dat nou dat die eindloonpremie zo hoog oploopt die de militair zelf moet betalen?” De oplossing?

Ik heb hierboven uitgelegd dat in het begroting gedekte deel van de pensioenen vrijval ontstaat door sterfte. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van de vraag of de werkgever wel of niet duurder uit is. Is dat logisch?? Nee, wis en waarachtig niet. Ik vind het onbegrijpelijk dat de bonden nog nooit met hun vingertje naar dit potje hebben gewezen! Heeft u nog meer redenen nodig om straks even ‘nee’ te zeggen tegen de nieuwe CAO totdat ook deze bal door Defensie is opgepakt?

Bron: drs. P.A. Eijkelenkamp, luitenant-kolonel der Artillerie/Facebook PowerbyNumbers
Foto: Redactie

Redactie:
Wat opvalt is dat meerdere bonden die aan het overleg deelnemen, oeps … sorry, centrales die aan het overleg deelnemen enerzijds aangeven de strijd aan te willen gaan maar anderzijds roepen dat het allemaal niet zo’n vaart loopt. Er zouden pensioendeskundigen zijn ingehuurd en met door hen aangeleverde informatie zouden juridische procedures worden gestart. Deze zouden alleen kunnen worden voorkomen als Defensie ’tot inkeer komt’.
Alleen hoor je daar bijzonder weinig over: leden worden amper geïnformeerd, er worden sussende woorden gesproken dat het niet zo’n vaart loopt en er wordt gesteld dat er tijd genoeg is om ‘een claim bij Defensie neer te leggen’ (middels een stuitingsbrief). In de afgelopen periode heeft u op deze site pensioenstukken kunnen lezen die duidelijk aangeven dat wat betreft pensioenen veel mis is bij Defensie en hoe daar op gereageerd moet worden! En van defensie-zijde blijft het stil … ijzingwekkend stil (misschien op wintersport of zo?).
U bent geïnformeerd en gewaarschuwd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: