25 mei, 2024
DefensieAfspraak TOD loopt vertraging op

Afspraak TOD loopt vertraging op
A

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 is afgesproken dat per 1 januari 2023 de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor militairen gelijk wordt getrokken met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel. Daarbij is afgesproken dat voor de berekening van de TOD een uurtarief van  14,- euro per uur wordt gehanteerd. De TOD voor militairen wordt in het nieuwe systeem achteraf berekend en betaald. 

Niet verantwoord

Defensie kan deze afspraak op dit moment niet op een verantwoorde manier realiseren. Dat heeft verschillende redenen. Zo is gebleken dat de noodzakelijke aanpassingen in de IT-systemen en in de bedrijfsvoering erg groot zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de rechtspositionele uitwerking van deze afspraken verder met de Centrales van Overheidspersoneel te bespreken.

Zoals het er nu uitziet, voert Defensie de afspraak met betrekking tot de TOD dan ook op een later moment uit

Extra overleg

Binnenkort vindt vervolgoverleg met de Centrales van Overheidspersoneel over dit onderwerp plaats. Daarbij staan de gemaakte arbeidsvoorwaardenafspraak en het perspectief op een oplossing op korte termijn centraal. De betrokken militairen worden daarna zo snel mogelijk geïnformeerd over de uitkomst en mogelijke vervolgstappen.

Tekst: MinDef / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: