23 mei, 2024
DefensieAanvullingspensioenregeling via a.s.r.

Aanvullingspensioenregeling via a.s.r.
A

Defensie heeft een contract afgesloten met  a.s.r. voor uw ANW-aanvullingspensioenregeling. Dit contract is nl. per 31 december 2021 jl. verlopen. Na overleg met de sociale partners, a.s.r.  en andere verzekeraars heeft Defensie uiteindelijk met a.s.r.  een nieuw contract afgesloten. Dit contract is per 1 januari 2022 ingegaan en geldt voor iedereen die t/m 31 december 2021 deelnemer was aan de ANW-aanvullingspensioenregeling. Dan bent u dus nog steeds verzekerd.

Standaard bedrag blijft gelijk!

In het nieuwe contract is het standaard verzekerd jaarbedrag € 13.883,90. Dit bedrag is hetzelfde als in het oude contract. De hoogte van uw verzekerd bedrag blijft ook gelijk. Dit kan 100%, 75% of 50% van de som zijn.

Premies stijgen!

De premies in het nieuwe contract zijn echter veranderd. Voor de meeste deelnemers zijn ze hoger geworden!  Daardoor betalen zij maandelijks meer voor hun deelname. Omdat het in sommige gevallen om een te forse stijging gaat, heeft Defensie  besloten om een bijdrage te leveren aan de premiebetaling. Als voor u de premie stijgt, neemt Defensie maandelijks de helft van deze premiestijging voor haar rekening. De andere helft betaalt u zelf. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Wat betekent dit voor mij?
U bent tot op heden nog niet of te laat geïnformeerd over de premiestijging. Daarom hoeft u de premiestijging voor de maand januari nog niet te betalen. Defensie neemt deze éénmalige en volledige premiestijging voor haar rekening. U betaalt de premiestijging pas vanaf februari. Vanaf dan ziet u dat op uw loonstrook. Medewerkers die minder premie betalen in het nieuwe contract, krijgen in de maand februari een terugbetaling van de teveel betaalde premie in januari.

Stoppen met de ANW?

Als u uw premiestijging te hoog vindt of als u om een andere reden wilt stoppen met uw deelname, dan kunt u de ANW-aanvullingspensioenregeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 opzeggen. U krijgt informatie van a.s.r. over hoe u dit kunt regelen. De door u betaalde premie vanaf 1 januari 2022 wordt dan teruggestort bij uw salaris. (Beetje aan de late kant!)

Meer informatie?
Binnenkort krijgt u meer informatie van a.s.r. over de details en nieuwe voorwaarden van het nieuwe contract. In de bijlagen ziet een overzicht van de verschillen tussen het oude en het nieuwe contract en een tabel met premies.

Ik heb nog vragen
Als u met de informatie van a.s.r.  nog inhoudelijke vragen hebt, neem contact op met hen. Dit kan via asr.nl/contact (openen via internet) of telefonisch via 030-2574266.

Mening ODB

Dit had veel beter gekund, eerder, en geen overval tactiek, zoals nu. Merkwaardig dat het personeel niet of veel te laat is ingelicht. Al met al weer een salarisvermindering. Het is het overwegen waard (ieder voor zich helaas) om af te wegen of zo’n regeling zin heeft.

Tekst: MinDef/redactie ODB
Foto: a.s.r./redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: