22 mei, 2024
DefensieAanvullend geboorteverlof

Aanvullend geboorteverlof
A

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is op 1 juli 2020 jl. ingegaan. In het kader van deze wet betaalt Defensie 75 procent van het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof. 

De afspraken over het aanvullend geboorteverlof moeten nog worden vastgelegd in de afwijkende wet- en regelgeving van Defensie. De uiteindelijke teksten dienen daarom nog te worden verwerkt te worden in het AMAR en BARD

Selfservice
Vanaf 1 juli 2020 is het dus mogelijk om na het vastgelegde geboorteverlof aanvullend geboorteverlof aan te vragen. Deze aanvraag kan plaatsvinden nadat de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de medewerker ongehuwd samenwoont, is bevallen. Het aanvullend geboorteverlof geldt ook als je als militair of burgermedewerker pas na de bevalling het kind erkent. Je kunt dit aanvragen via Selfservice. 

Op of na 1 juli
De tijdsgrens om het aanvullend geboorteverlof aan te vragen is dat het kind op of na 1 juli ter wereld moet zijn gekomen. Daarna moet je eerst het reguliere geboorteverlof opnemen, dat neerkomt op één maal de arbeidsduur per week. Het aanvullend verlof krijg je toegekend voor maximaal vijf keer de arbeidsduur per week in de eerste zes maanden, gerekend vanaf de eerste dag na de bevalling. Defensie betaalt dus 75 procent van het inkomen tijdens jouw aanvullend geboorteverlof. In die periode heb je recht op een uitkering van het UWV. Die uitkering is gelijk aan 70% van het gemaximeerd dagloon. Dit wordt aan Defensie uitgekeerd.

Tekst: Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: