16 juli, 2024
DefensieAanpak Kmar criminele motorbendes werkt!

Aanpak Kmar criminele motorbendes werkt!
A

Het optreden als één overheid tegen criminele motorbendes door het Rijk, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee (KMar) werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), die het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,We weten steeds meer van deze motorbendes, hun leden en hun activiteiten’’, aldus Opstelten. In een overleg met circa vijftig burgemeesters heeft hij deze week afgesproken dat alle betrokken partners zich voluit blijven inzetten voor de integrale aanpak van OMG’s.

De minister benadrukt met outlawbikers het niet te hebben over gewone motorclubs. Sinds 2012 voert de overheid een zero-tolerancebeleid tegen criminele motorbendes. Uit onderzoek van de politie blijkt dat 80 procent van de bekende leden een strafblad heeft. Er is sprake van georganiseerde criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel. Tevens wordt de Nederlandse samenleving bedreigd door ondermijnend en normoverschrijdend gedrag door geweld, afpersing en intimidatie in bijvoorbeeld horeca en zelfs de beveiligingsbranche. Ook gezagsdragers, zoals burgemeesters, worden in toenemende mate geconfronteerd met intimiderende praktijken. ,,Intimidatie door OMG’s – jegens wie en op welke manier dan ook – is onaanvaardbaar’’, aldus Opstelten.

Het gezamenlijke optreden door de overheid waaronder die van de Kmar heeft gezorgd voor een beter beeld van criminele motorbendes. Hierdoor wordt meer strafrechtelijk opgetreden mogelijk en kan het lokaal bestuur effectiever handelen om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Volgens minister Opstelten is het zaak dat alle gemeenten met de opgedane ervaringen aan de slag gaan. Voorkomen moet worden dat outlawbikers waarvoor de grond te heet onder de voeten wordt door het succesvolle beleid in de ene gemeente, zich vestigen in een andere gemeente waar ze makkelijker hun gang kunnen gaan. Minister Opstelten: ,,We moeten optreden als één overheid’’.

In de periode 2012 tot mei 2014 zijn in aanpak van criminele motorbendes in totaal 345 verdachten gehoord in maar liefst 159 strafzaken. Het OM telt in een inventarisatie tussen 2011-2014 nu 88 opsporingsonderzoeken. Dat betekent een ruime verdubbeling ten opzichte van begin 2012. Toen stond de teller nog op 40 strafrechtelijke onderzoeken.

De kracht van de integrale aanpak is dat het onderzoeksnet rondom criminele motorbendes zich verder sluit. Niet alleen Kmar en het OM pakken de OMG’s fermer aan, maar ook andere overheidsorganen. Zo wordt regelgeving voor clubhuizen door gemeenten strikter gehandhaafd. Sinds 2012 zijn 111 clubhuizen of pogingen tot vestiging van een honk van OMG’s bekend. Daarvan zijn 71 bestuurlijk aangepakt, op grond van bijvoorbeeld overtreding van de Drank- en horecawet of strijdigheid met een bestemmingsplan. Er zijn tot nu toe 43 clubhuizen gesloten of pogingen tot vestiging afgewend.

Voor de criminele motorbendes wordt het steeds lastiger om een clubhuis te vinden. Van diverse OMG-chapters is bekend dat ze op zoek zijn naar een eigen honk. Het aantal chapters is de afgelopen jaren gegroeid. Dit heeft ook te maken met afsplitsingen en interne conflicten. Dat vergt eveneens een ferm optreden van de overheid. De Kmar, politie en het OM kunnen nu dankzij de integrale aanpak snel reageren op (gewelddadige) incidenten, en daarmee laten zien dat de outlawbikers goed in de gaten worden gehouden. ,,We gaan dus gezamenlijk en met kracht door op deze ingeslagen weg’’, aldus minister Opstelten.

Bron ministerie van Veiligheid en justitie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: