16 april, 2024
Defensie31 Marechaussees In 2015 Ontslagen

31 Marechaussees In 2015 Ontslagen
3

In 2015 zijn 31 medewerkers van de Marechaussee ontslagen, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van de integriteit. Dat zijn zeven personen meer dan het jaar ervoor. In totaal is het aantal beoordeelde schendingen gestegen van 203 naar 252 stuks, blijkt uit het jaarrapport integriteit 2015 van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

De KMar zoekt nu uit waar het gebrek aan integriteit aan ligt, maar noemt een grotere meldingsbereidheid, betere loketten voor het indienen van klachten of een groeiend aantal schendingen als mogelijke oorzaken. Bronnen melden aan de ODB dat goede screening van nieuw personeel veel van deze problemen kan voorkomen.

Minder marechaussees kregen een ambtsbericht als maatregel opgelegd. Vorig jaar werden 38 medewerkers volgens het militair tuchtrecht veroordeeld. Dat zijn acht meer dan in 2014. Een ambtsbericht is vergelijkbaar met een schriftelijke berisping. Dit bericht wordt ook in een dossier bewaard en in toekomstige zaken altijd meegewogen. In 2014 werden vijftig ambtsberichten verstuurd, tegen 27 stuks in 2015.

Tegelijkertijd werden wel meer “ambtsberichten plus” verstuurd. Daarbij wordt naast een schriftelijke berisping ook een leermaatregel toegepast. Deze plusmaatregelen zijn gestegen van 16 naar 29 keer.

Ook is het aantal zaken waarin geen maatregel is getroffen gestegen, namelijk van 54 naar 76 stuks. Vaak kan niet worden vastgesteld of medewerker iets te verwijten valt, of de KMar heeft afgezien van het toepassen van een maatregel. In dat laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval in privétijd, waarbij de bestuurder wel schuld heeft maar niet roekeloos was.

In de praktijk blijkt dat te vaak met meerdere maten (vriendjes politiek?) wordt gemeten. De ene keer wordt een marechaussee ontslagen voor een bepaald feit, waarvoor een ander slechts een ambtsbericht krijgt. Dat is voor de militair niet uit te leggen.

De ODB pleit dan ook voor duidelijke richtlijnen (protocollen) om zoveel mogelijk objectiviteit (zuiver zijn, en blijven) te waarborgen. Vriendjespolitiek (subjectiviteit) valt helaas niet altijd uit te sluiten.

Bron: NU.nl/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: