14 juli, 2024
Defensie1e exemplaar nieuwe rubberboten naar KCT

1e exemplaar nieuwe rubberboten naar KCT
1

Het Korps Commandotroepen (KCT) nam 16 juni 2020 namens de landmacht het 1e exemplaar in ontvangst van in totaal 244 nieuwe boten. Dit gebeurde bij de Defensie Uitleen Organisatie in Stroe. De rubberboten van fabrikant DSB stromen in tussen nu en eind dit jaar. Naast het KCT gaan de boten vooral naar genie- en verkenningseenheden.

Singplepoint inflation

Het gaat om 3 varianten: aanvals-, verkennings- en werkveiligheids/duikveiligheidsboten. De werkveiligheidsboot met ‘singplepoint inflation’ doorstond eind mei nog een grondige acceptatietest, waardoor ook de 9 exemplaren van dit type in productie kunnen.

Buitenboordmotoren

Bij het project horen ook 124 buitenboordmotoren van 30 pk, 11 stuks van 55 pk en 80 elektromotoren van een 0,5 pk. Die laatsten zijn voor de verkenningsboten. Verder valt de aanschaf van 25 nieuwe trailers onder het project.

Verkenningsboten passen op Fennek

De landmacht toont zich bij monde van Peter den Herder van de Directie Materieel en Diensten bijzonder tevreden over de nieuwe botenlijn: “Mooi is dat we naast de aanvals-, werkveiligheidsboot en verkennersboot ook een tiental duikveiligheidsboten krijgen. Die hebben dezelfde basis als de werkveiligheidsboot. Maar we zijn ook blij met de nieuwe verkenningsboten. Die zijn veel kleiner en passen nu ook op een Fennek-verkenningsvoertuig. Zo zijn ze ook in het voorterrein te gebruiken.”

Gebruikers nauw betrokken

Het betrekken van de gebruikers in de beproevingsperiodes heeft volgens de betrokkenen de beste boten opgeleverd. Zo hebben de verkenningsboten nu een opblaasvloer in plaats van de hout-composietvariant. Die laatste maakte lawaai bij het in elkaar zetten en was maar liefst 28 kilo zwaarder. Met de elektromotor hebben de verkenners nu ook veel stillere aandrijving. Daarnaast scheelt het dat nog maar 1 iemand zich bezig hoeft te houden met de voortstuwing. Daardoor kunnen meer mensen de omgeving in de gaten houden.

Ophoging budget

Projectleider Barry Burger van het Commando Zeestrijdkrachten: “Met te weinig budget begonnen we in 2016 aan dit project. Dankzij een ophoging van 40% tijdens het traject hebben we niet alleen kwantitatief voldoende boten kunnen verwerven. Met oprechte trots over het eindresultaat overhandig ik het 1e exemplaar.”

Tekst: MinDef
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: