23 mei, 2024
Defensie18 april 2012: Begin Benelux-leger

18 april 2012: Begin Benelux-leger
1

De drie Benelux-landen gaan de bestaande samenwerking verder uitbreiden en verdiepen als de drie ministers van Defensie Pieter de Crem (CD&V), Hans Hillen (CDA), en de Luxemburger Jean-Marie Halsdorf woensdag 18 april een intentieverklaring ondertekenen in het Belgische kasteel Hertoginnendal.

De samenwerking tussen de drie landen wordt fors uitgebreid en het voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de Belgische Zeemacht en Nederlandse Marine. Een krimpend defensiebudget in de drie landen is overigens niet het enige argument dat gehanteerd wordt.

Instituut Clingendael heeft een politieke analyse gemaakt van de drie soevereine staten. Als eerste argument kwam naar voren dat degene die binnen de EU beschikt over natuurlijke partners, waarmee in de besluitvorming als één geheel wordt opgetrokken, gelijk op politieke voorsprong staat.

Als tweede kan de Benelux niet langer vertrouwen op het tot nu toe gevoerde buitenlandse politieke beleid van de afgelopen decennia. Samenwerking geeft ook op dit terrein uitzicht op meer of enig invloed in de internationale politiek buiten de EU. Dit akkoord geeft dan ook ruimte om in de toekomst gezamenlijk militaire taken te gaan uitvoeren.

De gewaagde conclusie die het Instituut Clingendael hieruit trok, is dat de realiteit Nederland uiteindelijk zal dwingen om afstand te nemen van het Atlantisch geloofsgebod en om een meer realistische visie op de noodzaak van Europese integratie te ontwikkelen.

Welke taken worden onderzocht of besproken:

  1. Air policing, de QRA taak wordt alleen nog uitgevoerd in het luchtruim van BENELUX vanuit Kleine Brogel (BE).
  2. Vervanging van de F16 door gezamenlijke aankoop BE/NL.
  3. Er zijn 4 vliegbasis in BE/NL voor 122 F16’s, gedacht wordt één vliegbasis te sluiten.
  4. Luchttransport NL/BE: 15 Herculessen, 1 airbus 330, 1 DC10, 2 KDC10 op één vliegbasis te concentreren; gesproken wordt over vliegbasis Melsbroek (BE).
  5. NH90 gezamenlijke training en onderhoud.
  6. NL 155 mm (PzH2000) capaciteit ook beschikbaar stellen voor BE eenheden.
  7. BE 105 mm capaciteit ook beschikbaar stellen voor NL (LMB) eenheden.
  8. BE/NL constructiegenie integreren.
  9. Intensieve samenwerking en opleiding BE paracommando’s en LMB.
  10. Gemeenschappelijke organisatie voor materieel, logistiek en onderhoud.

Tot zover de eerste aanwijzingen die de ODB uit de Belgische pers en Instituut Clingendael vernam. De ODB is gelukkig met de nieuwe koers die de drie landen zijn ingeslagen. Echter, wij maken wel een kanttekening op personeel gebied. Als enige vakbond hebben wij vorig jaar al laten weten dat bezuinigen niet hand in hand hoeft te gaan met het handhaven van een nullijn van salarissen, het creëren van een halve ontslagregeling en de afbraak van militaire capaciteit. Maar dat door een slim aankoopbeleid en een uitgekookt beheer van materieel en personeel, niemand met ontslag hoeft te gaan en dat een gezond inkomens beleid mogelijk is (Krimp zonder Kramp 1 en 2). Wij volgen deze politieke manoeuvres dan ook met een kritisch blik.

Bron: Kees Homan, Jan Rood, Instituut Clingendael, Peter de Lobel, De Standaard (BE)
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: