17 juli, 2024
DefensiePraten is een bijzonder sterk wapen

Praten is een bijzonder sterk wapen
P

Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, richt op 17 oktober het 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI Co) op. De nieuwe eenheid is bij uitzendingen de spil tussen de commandant van de missie en lokale civiele autoriteiten, Niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) en internationale instanties. De openingsceremonie van deze nieuwe Defensie-eenheid vindt plaats op een militair tentenkamp achter het EYE Film Instituut Nederland in Amsterdam. 

Het 1 CMI Co, waarin militairen zitten van alle krijgsmachtdelen, wordt aangestuurd door de Koninklijke Landmacht.

Deze specialistische eenheid ondersteunt in een missiegebied de militaire commandant in het coördineren en afstemmen met zowel lokale civiele autoriteiten als internationale organisaties. 1 CMI Co heeft naast 90 beroepsmilitairen ook de beschikking over 900 reservisten, dit betekent dat de eenheid ongeveer tweemaal zo groot is als het 1CIMIC Bataljon dat tot dusver deze taak uitvoerde. Reservemilitairen leveren een onmisbare aanvullende capaciteit voor Defensie, met name bij de interactie met de civiele omgeving.

Op vrijdag 18 oktober trekken reservisten en hun beroepscollega’s van het 1 CMI Co in kleine teams door het centrum van Amsterdam – dat voor de gelegenheid dienst doet als buitenlands missiegebied – om hun vaardigheden te trainen aan de hand van een verzonnen scenario. De Amsterdamse middenstand, de gemeente en een aantal lokale organisaties zijn bereid gevonden om als ‘rollenspeler’ aan de oefening mee te werken. Zo trainen de militairen in het voorbereiden en geven van een advies op het gebied van civiel-militaire samenwerking.

De Nederlandse krijgsmacht neemt deel aan missies op diverse plekken in de wereld waarbij interactie met civiele instanties een steeds belangrijkere rol inneemt.

Bron: Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: