• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Onze missie

De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) is een vakbond die is opgericht om de collectieve en individuele belangen te behartigen van personeel (militairen en burgers) in dienst van het Ministerie van Defensie en hun familieleden evenals de gepensioneerden, weduwen en weduwnaren van defensiepersoneel.

Visie en Missie van de onafhankelijke defensiebond

De ODB streeft zes kernbegrippen na:

1. Onafhankelijk

De ODB heeft bewust gekozen om onafhankelijk en aan niemand ondergeschikt of onderworpen te zijn. Hierdoor heeft de ODB alle vrijheid om in de breedste zin van het woord de belangen van haar leden doelmatig en doeltreffend te behartigen. En dat betekent dat wij ons doel bereiken enerzijds via het lobby-circuit richting politiek en anderzijds via overleg met defensietop en/of samenwerking met andere bonden; het maakt niet uit hoe … zolang het eindresultaat het beste is voor onze leden.

2. Uniform

Een beschaafde vereniging vereist de fundamentele erkenning van uniformiteit voor alle leden. De één is nooit meer dan de ander. Iedereen draagt hetzelfde steentje bij om de doelstellingen van de ODB te kunnen verwezenlijken Daarom maakt de vakbond geen onderscheid tussen groepen, leeftijd of positie. Wil de ODB iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie binnen onze vakbeweging.

3. Snel

Door als internet vakbond gebruik te maken van de modernste technieken en mogelijkheden is de ODB veel sneller in staat op vragen en acties van leden in te springen, dan vergelijkbare bonden. Wereldwijd, 7 dagen per week, binnen 24 uur concreet antwoord via onze website. Wij combineren ervaring, veiligheid en expertise naar de behoefte van deze tijd. Deze super service vraagt flinke doses inzet en veel kwaliteit van onze vrijwilligers.

4. Efficiënt

De ODB heeft de komende jaren geen gevestigd hoofdkantoor. Hierdoor ook geen hoge kosten voor gebouwen en onderhoud daarvan. Zij maakt gebruik van een volledige internet service. De vakbond maakt gebruik van outsourcing voor tijdelijke en vaste diensten voor haar leden en werknemers om kosten zo laag mogelijk te houden. Geen periodiek vakbondsblad met daarin verouderde informatie, daardoor geen druk en verzendkosten. Door lage overhead kosten kan de bond extra investeren in groei en continuïteit.

5. Compleet

Door de ODB ingekochte rechtshulp is niet alleen van toepassing voor het lid maar geldt ook voor de partner en kinderen van betrokkene. Dit in tegenstelling tot andere gelijke vakbonden die alleen het lid beschermen. De vakbond wil voor haar leden een moderne, onafhankelijke vakbond zijn die, zonder afhankelijk te zijn van subsidies, heeft gekozen voor maatwerk voor haar leden. Dus een nieuwe vakbond voor defensiepersoneel met vooral oog voor de militair en burger op de werkvloer evenals zijn familieleden.

6. Innovatief

De ODB zoekt op constante wijze naar vernieuwingen (innovatie) waarbij het ledenbelang onverminderd voorop blijft staan. De vakorganisatie gebruikt internet als technische innovatie, maar ook het op nieuwe wijze toepassen van bestaande dienstverleningen kunnen innovatief zijn. Pas als bewezen is dat de waarde voor de leden van de ODB toeneemt, wordt de vernieuwing doorgevoerd.