• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Oproep Stichting Pensioenbehoud

Oproep Stichting Pensioenbehoud

Beste leden van de ODB, Samen met de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Brabant heeft de Stichting Pensioenbehoud (SPB) in september 2019 een bodemprocedure tegen de Staat aangespannen omdat wij van mening zijn dat de pensioenwet in strijd is met...

Hartenkreet Aan De Koning

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond heeft in haar bijeenkomst van 4 november jl. het Hoofdbestuur opdracht gegeven een open brief te sturen aan de Koning waarin aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van het AOW-gat voor...
Dienstverlening: problemen met verhuurder

Dienstverlening: Huisvesting Curaçao

Het zal je maar gebeuren ….. je bent in de West op Parera (Curaçao) geplaatst en je huurt je huis drie jaar lang in de private sector. Op het moment van vertrek krijg je een torenhoge rekening gepresenteerd (i.v.m. schade aan woning) van de huurbaas, terwijl het huis al was afgeschouwd en de overeenkomst in die zin was beëindigd. Dat overkwam een lid van ons een week voor hij en zijn gezin repatrieerde naar Nederland.

Defensie Conditieproef

Een militair meldde zich tijdens een van de opendagen bij Defensie bij de promotiestand van de ODB met een hulpvraag. Het bleek dat de militair door de commandant van de eenheid naar de ODB was gestuurd om juridische hulp in te roepen. De reden was eenvoudig : tijdens de initiële opleiding tot militair was tijdens de Defensie Conditieproef (DCP) gebleken dat één keer opdrukken iets teveel van het goede was.

Dentally (niet zo) fit!

De ODB ontving een noodsignaal van een militair dat bij een medische ingreep veel was misgegaan. Bij een dergelijke vraag om hulp controleren wij standaard onze ledenadministratie en het bleek dat de militair geen lid was van de ODB. Zij was lid van een andere vereniging en dus adviseerde de bond eerst contact op te nemen met de eigen vakbond.

Ontslag wegens wat eigenlijk?

Recentelijk stond ik een jonge militair bij die zijn opleiding niet had gehaald. Hij werd daardoor ontheven uit de opleiding en er zou ook ontslag volgen. Er was dus geen plaats meer in de militaire herberg.

De Mazzel

Een jaar geleden verkocht een militair zijn motorkruiser "De Mazzel" aan een particulier. Hij had het schip zo'n tien jaar in gebruik gehad en door uitzendingen leek het hem verstandig het schip van de hand te doen, om na de operationele plaatsing een groter exemplaar terug te kunnen kopen.
GezondheidGezondheid