• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Cybersecurity: meer aandacht voor ICT-duurzaamheid

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste dreiging op het gebied van cyber security. Door snelle digitalisering neemt de potentiële impact van cyberaanvallen en -verstoringen alleen maar toe. Daarnaast bestaat een gebrek aan zogenaamde ICT Duurzaamheid, dat wil zeggen dat steeds meer apparaten, die met het internet zijn verbonden, en bijbehorende software door de leveranciers niet voor langere tijd onderhouden kunnen worden. In het cyberbeeld wordt ook stilgestaan bij het feit dat privacy onder druk kan komen te staan door de technische mogelijkheden om data te verzamelen. Dat blijkt uit Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN), dat 10 juli door de minister naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Militaire Vakbond ODB

Nationale en internationale aanpak jihadgangers geïntensiveerd

De uitreis en terugkeer van jihadgangers vormt een duurzame dreiging voor de Nederlandse rechtsorde en veiligheid. Het niveau van de terroristische dreiging blijft dan ook substantieel, wat betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. De dreiging uit jihadistische hoek blijft de bepalende factor in het dreigingsbeeld. Dit blijkt uit het door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV ) opgestelde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland en de brief over de aanpak van jihadisme, die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Met de ‘open nota’ van de AIVD bevestigt dit het beeld van de dreiging die voor Nederland uitgaat van het mondiale jihadisme.

Schorsing om partnerkeuze

Bij Defensie heerst onvrede over een te ver doorgeschoten veiligheidsmaatregel. Die zorgt ervoor dat gewaardeerde militairen met een prima staat van dienst buitenspel komen te staan.
Militaire Vakbond ODB

Cyberdienst NAVO naar Den Haag

De NAVO heeft enige tijd geleden besloten alle activiteiten op het gebied van informatietechnologie en digitale beveiliging van de netwerken binnen het bondgenootschap te stroomlijnen en te concentreren in Den Haag.

Toezichtsrapport CTIVD inzake AIVD / MIVD

De werkwijzen van de AIVD en de MIVD bij het verwerven, gebruiken en met buitenlandse diensten uitwisselen van verzamelingen gegevens op het gebied van telecommunicatie passen in het algemeen binnen de in de Wet op de inlichtingen) en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) toegekende bevoegdheden. Er is geen sprake van het stelselmatig buiten de wet om verwerven van verzamelingen (persoons)gegevens door de AIVD en de MIVD. Dat neemt niet weg dat er ook werkwijzen zijn die onrechtmatig zijn. Voor bepaalde andere werkwijzen biedt de wet onvoldoende waarborgen.

Vrij maar wel veilig

Het kabinet zet zich in voor een veilig digitaal domein waarin de kansen van digitalisering worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en de internetvrijheid zo optimaal mogelijk worden beschermd. Met het oog daarop wordt versneld een verkenning uitgevoerd naar het opzetten van een Nederlandse clouddienst voor publieke en private vitale processen. Ook wordt het wederrechtelijk overnemen van gegevens uit een computer strafbaar gesteld en wordt onderzocht of de wettelijke kaders voor het gebruik van camera’s die aan drones zijn bevestigd ook voor de toekomst toereikend zijn.

Nieuwe cyber security strategie

Overheid en bedrijfsleven versterken de samenwerking om de weerbaarheid tegen ICT-verstoringen en cyberaanvallen te verhogen. Met de tweede Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) voorziet het kabinet in de verdere noodzakelijke versterking van het cyber bouwwerk. Nu structuren zoals het...
GezondheidGezondheid