• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Verlenging Tijdelijke Voorziening

Per 1 februari 2015 is de Tijdelijke Voorziening bij intrekking van de VGB vanwege onvoldoende gegevens over de partner, ingevoerd. Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij Defensie zijn vertrouwensfuncties waarvoor een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig is.

MIVD Krijgt Mager Zeventje

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht hoe de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) gestalte geeft aan de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten. Het beeld van de Commissie is over het algemeen positief omdat de MIVD "in de regel" voldoet aan de wettelijke voorschriften. De Commissie constateert een beperkt aantal onrechtmatigheden. De belangrijkste aanbevelingen van de Commissie richten zich op aanpassing van het interne beleid waaronder de procedure en het niveau van besluitvorming inzake het verstrekken van (persoons)gegevens.

Cyberspionage: Groot – Groter – Grootst

De dreiging van digitale spionage tegen Defensie is groot, groeit nog steeds en is steeds vaker geavanceerd en agressief. Dat staat in het jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) dat maandag is gepubliceerd en naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Veiliger Internet Door Samenwerking

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zei tijdens de opening van de jaarlijkse internationale cybersecurity conferentie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is noodzakelijk voor een veiliger en vrijer internet. Met ruim 900 bezoekers toehoorders ging de staatssecretaris in op het belang van een vrij en veilig internet: “een veilig en vrij internet is een harde voorwaarde voor welvaart. En dat kan alleen als we internationaal samenwerken met bedrijven, overheden en kennisinstellingen.”

Onderzoekers Onderzocht

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft onderzocht hoe de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoek verricht naar lichamelijke kenmerken en daarbij in het bijzonder naar lichaamseigen materiaal. Voorbeelden van dit biologisch forensisch onderzoek zijn DNA-onderzoek en vingersporenonderzoek.

Liefde mag toch een beetje blind maken

Defensie komt met een maatwerkoplossing voor defensiemedewerkers van wie de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) recent is ingetrokken of dreigt te worden ingetrokken. Het gaat hierbij om langdurig buitenlands verblijf van de partner van betrokkene. Dit speelt bij landen waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het betreft medewerkers die zich bij het aangaan van een relatie mogelijk onvoldoende bewust waren van het partnerbeleid van Defensie. Dit heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer gemeld.

IS nu ook virtueel aangevallen

Nadat het hackerscollectief Anonymous al eerder jihadistische websites had platgelegd, worden nu de propaganda- en rekruteringskanalen van Islamitische Staat (IS) met succes virtueel aangevallen. Het hackerscollectief publiceerde een lijst van accounts die offline zijn gehaald. Anonymous heeft naar eigen zeggen de islamitische terreurorganisatie een zware virtuele slag toegebracht. De cyberoorlog tegen het terrorisme wordt gevoerd door mensen van alle rassen, landen en religies.
GezondheidGezondheid