• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Doorbraak met ContinuFlex-cao!

Het Alternatief voor Vakbond (AVV) heeft met branchevereniging de Nederlandse vereniging van uitzend- en bemiddelingsbedrijven (NVUB) overeenstemming bereikt over de ContinuFlex-cao. AVV : Deze cao geeft flexwerkers eindelijk de zekerheid die ze nodig hebben, en is daarmee vele malen beter dan welke andere cao in de uitzendbranche

En wat gaan we hier van merken ?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. De werkkostenregeling is een fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De werkkostenregeling strekt zich uit over een vaste kosten- of kilometervergoeding voor het gebruik van eigen vervoer, gebruik van mobiele telefoon tot aan personeelsfeesten. De werkkostenregeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Pensioenakkoord voor militairen en burgers

Voor zowel militairen als burgers zijn op 18 oktober afspraken gemaakt over wijzigingen in de ABP-pensioenregeling. De wijzigingen houden verband met de nieuwe belastingregels voor pensioenen in Nederland. Deze afspraken zijn van toepassing vanaf 2014. Voor 2015 en daarna wordt een nieuwe wetgeving gemaakt. Die nieuwe wetgeving zal in een later stadium opnieuw tot overleg tussen werkgever en werknemer leiden.
Militaire Vakbond ODB

Nu investeren voor betere kinderopvang

Werknemers en werkgevers pleiten samen voor één systeem voor kinderopvang en peuterspeelzalen en voor meer evenwicht in de kostenverdeling. Daarmee kan volgens FNV, CNV, MHP en VNO-NCW en MKB Nederland kinderopvang de arbeidsdeelname van werkende ouders beter ondersteunen en ook voor kinderen pedagogische meerwaarde bieden.

‘AOW-gat’ (b)lijkt Valkuil

De ODB ontvangt signalen dat onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de inkomstenbelasting tijdens de periode waarin sprake is van een ‘AOW-gat’, alsmede de effecten hiervan. Ook al is de compensatievoorziening hiervoor nog niet definitief vastgesteld, het is wel belangrijk dat voor een ieder duidelijk is hoe de kaarten momenteel zijn geschud. Een uitleg.

Loonoffers helpen Nederland niet uit de crisis

Een derde van de werknemers zou bereid zijn salaris in te leveren om zijn baan te behouden volgens het Nationaal Salaris Onderzoek. Mensen maken zich vooral zorgen om hun baan en pensioen. Loonoffers helpen Nederland echter niet uit de crisis en geven geen garanties op baanbehoud.

Wijzigingen regeling verlof en arbeidstijden

Met de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wijzigen per 1 januari a.s. o.a. het ouderschaps- en zorgverlof. De VCP ziet de aanpassingen als een goede stap vooruit. Met name de flexibilisering en uitbreiding van de verschillende verlofregelingen zorgen ervoor dat werknemers werk en privé beter kunnen gaan combineren.
GezondheidGezondheid