• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Militaire vakbond ODB

Een Geweldig Resultaat !…?

Van de 2,8 miljoen Nederlanders die hun pensioen opbouwen bij het ABP hebben er slechts 44.000 gereageerd op een online-referendum van het FNV over het loonakkoord voor ambtenaren. Dat is een opkomst van 1,57 procent. Van dat aantal is 84 procent tegen het loonakkoord dat de overheid sloot met de kleinere bonden CMHF, CNV en AC.

Nieuwe Salarisschalen

De salaris schalen voor alle krijgsmachtdelen incl burgerpersoneel zijn gepubliceerd met daarin verwerkt de in de CAO afgesproken percentages.

Vakcentrale Verliest Kort Geding Loonakkoord

De FNV heeft het kort geding dat zij hebben aangespannen over het bovensectoraal loonakkoord tegen de vakcentrales CNV, CMHF, AC en het kabinet verloren. Dat melden de vakorganisaties deze namiddag van 1 oktober direct na de uitspraak. Ruud Kuin van de FNV laat weten dat de FNV in hoger beroep gaat, een zogenaamde bodemprocedure.

Tegemoetkoming AOW-gat per 1 oktober

Defensie komt per 1 oktober tegemoet aan de negatieve gevolgen van het AOW-gat. Dit geldt voor oud-Defensiemedewerkers die sinds 1 januari 2013 geen AOW ontvangen. Het betreft een maandelijkse tegemoetkoming gelijk aan de bruto AOW-uitkering (inclusief vakantiegeld).

Vacatures Houden Het Nederlandse Leger Overeind!

Defensie kan de huidige uitgemergelde en kapot gereorganiseerde organisatie niet betalen - minus 12.000 functies sinds 2011. In 2016 zou de organisatie voor 100% zijn gevuld - zo was de belofte. Het geld daarvoor ontbreekt echter. Sinds 2012 is de vulling bewust laag gehouden om gemiddeld 425 miljoen per jaar aan personeelskosten te besparen zodat dit geld elders binnen de defensieorganisatie kon worden besteed.

Uitspraak Kort Geding FNV Loonakkoord 1 Oktober

De rechter zal op 1 oktober uitspraak doen in het Kort Geding tussen FNV tegen de staat en de CNV, AC en CMHF dat donderdag 17 september diende.
Militaire vakbond ODB

Uitvoerings Overeenkomst Loonruimte Sector Defensie

Defensie en de meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel hebben donderdag 10 september jl. overeenstemming bereikt over de wijze waarop de loonruimte als gevolg van de bovensectorale loonruimteovereenkomst wordt verdeeld. Deze uitvoeringsovereenkomst moet nog worden bekrachtigd in het Sector Overleg Defensie.
GezondheidGezondheid