• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Pensioenen En Europa: Hoe Zit Het Nu?

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten sinds 2003 voldoen aan Europese regels. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen, Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). Deze richtlijn wordt binnenkort aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. Het pensioenoverleg waaronder...

Kritiek Op Doorgeslagen Flex In Nederland

De Europese Commissie heeft op 18 mei jl. haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees Semester gepubliceerd. Dit jaar blijkt dat de Commissie met name de aanpak van de werkloosheid extra aandacht geeft. In de Sociaal Economische Raad (SER) is een gesprek gevoerd...
Militaire Vakbond ODB

Prinsjesdag 2016: Werkende Middengroepen Betalen De Rekening

Het kabinet heeft weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt...

Pensioenfederatie En Toekomst Pensioenstelsel

De Pensioenfederatie heeft 30 november jl. haar onderzoek naar twee door de Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde prototypes voor nieuwe pensioencontracten gepresenteerd. De Vakcentrale Voor Professionals  (VCP) zal de rapporten intern bespreken en betrekken in haar nadere standpuntbepaling. De...

De Circulaire Economie

Deze week heeft de Sociaal Economische Raad (SER) het advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen' vastgesteld. In het advies (.pdf) pleit de SER voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden...

‘Claims Van Veteranen Niet Op Rekening Defensie !’

De regeringspartijen PvdA en VVD zijn van mening dat toekomstige aanvullende schadeclaims die door veteranen worden ingediend, niet ten koste moeten gaan van de begroting van het ministerie van Defensie. Zij willen dat minister van Defensie Hennis gaat onderzoeken...
GezondheidGezondheid