• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Ook officieren defensie zeggen minister de wacht aan!

Officieren van de krijgsmacht zeggen minister van Defensie Hennis-Plasschaert in ongekend harde bewoordingen de wacht aan. De minister moet op Prinsjesdag laten zien welke ambitie ze heeft met de krijgsmacht 'en dat moet méér dan louter boekhouden zijn', schrijft generaal-majoor b.d. Harm de Jonge vandaag op de opiniepagina van Trouw

Brief staatssecretaris Weekers over omzetting levensloop in lijfrente

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 had staatssecretaris Frans Weekers (VVD) de Eerste Kamer toegezegd in een later stadium nog nader in te gaan op de budgettaire effecten en uitvoeringstechnische aspecten van het omzetten van levenslooptegoeden in een pensioenproduct.

SER gaat minister SZW adviseren over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

De minister van SZW wil advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners op de arbeidsmarkt. De nadruk komt meer te liggen op het voorkómen van werkloosheid, zodat mensen niet langdurig afhankelijk zijn van een WW-uitkering.

Doorbraak met ContinuFlex-cao!

Het Alternatief voor Vakbond (AVV) heeft met branchevereniging de Nederlandse vereniging van uitzend- en bemiddelingsbedrijven (NVUB) overeenstemming bereikt over de ContinuFlex-cao. AVV : Deze cao geeft flexwerkers eindelijk de zekerheid die ze nodig hebben, en is daarmee vele malen beter dan welke andere cao in de uitzendbranche

Ongevraagd WULadvies CMC aan SG!

Het ongevraagde WUL advies lezen van de Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) uit Den Haag

Rol van het DMC-CZSK tijdens de reorganisatie

Tot op heden is de samenwerking tussen de diverse projectgroepen en het DMC-CZSK alsmede het overleg met de Hoofd Dienst Eenheid (HDE) uitstekend en is iedere deelnemer zich ervan bewust om binnen de vastgelegde kaders van de beleids- en startbrief het bestaande commando zeestrijdkrachten (CZSK) in brede zin opnieuw in te richten.
GezondheidGezondheid