• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Militaire Vakbond ODB

Hennis Frustreert CAO Defensie

Op donderdag 29 september 2016 is , op verzoek van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel, een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) gehouden over het proces van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie...
Militaire Vakbond ODB

Prinsjesdag 2016: Werkende Middengroepen Betalen De Rekening

Het kabinet heeft weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt...
Militaire Vakbond ODB

Thuiswerken En Continue Bereikbaarheid Zijn Risico’s Voor Werknemer

De druk van het combineren van werk en zorgtaken wordt steeds hoger bij werknemers. Eén op de vijf werkenden met een zorgtaak (mantelzorg of kindzorg) ervaart combinatiedruk. Een oplossing die vaak wordt aangedragen is thuis- of flexibel werken. Uit...

Uitspraak CRvB Over AOW-gat Militairen

Op 25 augustus behandelde de meervoudige kamer van de bestuursrechter een aantal beroepszaken betreffende het AOW-gat bij de uitkeringen op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM). In de loop van het afgelopen jaar heeft de rechtbank honderden beroepschriften...

Pensioenen En Europa: Hoe Zit Het Nu?

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten sinds 2003 voldoen aan Europese regels. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen, Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). Deze richtlijn wordt binnenkort aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. Het pensioenoverleg waaronder...

De Circulaire Economie

Deze week heeft de Sociaal Economische Raad (SER) het advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen' vastgesteld. In het advies (.pdf) pleit de SER voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden...

Kritiek Op Doorgeslagen Flex In Nederland

De Europese Commissie heeft op 18 mei jl. haar voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen binnen het Europees Semester gepubliceerd. Dit jaar blijkt dat de Commissie met name de aanpak van de werkloosheid extra aandacht geeft. In de Sociaal Economische Raad (SER) is een gesprek gevoerd...
GezondheidGezondheid