• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Juridische Dienstverlening

Juridische Dienstverlening

Liefde mag toch een beetje blind maken

Defensie komt met een maatwerkoplossing voor defensiemedewerkers van wie de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) recent is ingetrokken of dreigt te worden ingetrokken. Het gaat hierbij om langdurig buitenlands verblijf van de partner van betrokkene. Dit speelt bij landen waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Het betreft medewerkers die zich bij het aangaan van een relatie mogelijk onvoldoende bewust waren van het partnerbeleid van Defensie. Dit heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert aan de Tweede Kamer gemeld.

Schorsing om partnerkeuze

Bij Defensie heerst onvrede over een te ver doorgeschoten veiligheidsmaatregel. Die zorgt ervoor dat gewaardeerde militairen met een prima staat van dienst buitenspel komen te staan.

De weg van schuldsanering naar een schuldenvrije toekomst

In 2012 is iets minder vaak een beroep gedaan op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar zijn 19.301 aanvragen gedaan voor toelating tot de Wsnp.

Seksincident of broodje aap?

Aan boord van het M-fregat Zr. Ms. Van Speijk heeft zich in de havenstad Djibouti een seksueel incident afgespeeld. Daarbij zou een vrouwelijke opvarende seks met meerdere mannen hebben gehad. De Koninklijke Marine heeft direct aangifte gedaan en heeft de zaak in onderzoek.

Wat wordt nieuw vanaf 1 juli 2013

Wat wordt nieuw vanaf 1 juli 2013

Melden van misstanden bij de overheid laat nog veel te wensen over

Formele structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn belangrijk maar leiden niet automatisch tot een goed werkend meldsysteem. Daar is meer voor nodig. De meeste organisaties in de publieke sector blijken een meldprocedure te hebben, maar aan de invulling kan nog veel worden verbeterd. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de werking van interne meldsystemen voor misstanden in de publieke sector, dat de Vrije Universiteit in opdracht van BIOS en met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd.

MIP Keuring

Vrijdag is het weer zo ver, dan is het de bedoeling dat ik opnieuw gekeurd word in verband met mijn Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Elk jaar dien je gekeurd te worden om de hoogte van je MIP te bepalen. Het zijn van die dingen die een hoop stress kunnen opleveren in het leven van een beschadigde militair. Vandaag heb ik mijn bezwaarschrift van mijn laatste keuring nog een doorgelezen.
GezondheidGezondheid