• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

15 Augustus herdenking Den Helder

Wederom vond dit jaar in Den Helder de druk bezochte 15 augustus herdenking plaats. Op deze dag wordt de capitulatie in 1945 herdacht van het keizerrijk Japan aan de geallieerde strijdkrachten. Hiermee kwam in de Oost een einde aan...
Veteranenombudsman start onderzoek naar noodopvang veteranen

Veteranenombudsman start onderzoek naar noodopvang veteranen

Veteranen kunnen door uitzending al dan niet blijvend letsel hebben opgelopen. Als gevolg daarvan kunnen zij soms niet in hun eigen woning blijven en dringend opvang nodig hebben. Op grond van de Veteranenwet heeft de overheid een bijzondere zorgplicht...
Op donderdag 6 mei vindt de 25ste Algemene Ledenvergadering (ALV) Van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) plaats via Skype (VoIP).

25ste ALV stemt in met statutenwijziging

Donderdag 6 mei jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) “digitaal” gehouden. Alle bestuursleden hadden een link thuisgestuurd gekregen waardoor ze gemakkelijk in konden loggen via Skype. Skype regels Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet...
De ALV besloot 6 mei 2021 unaniem op voordracht van het Hoofdbestuur Erik Nuninga als Ere lid van de ODB te benoemen. Maar waarom heeft het bestuur Erik voorgedragen?

Ere lid Erik Nuninga

De ALV besloot 6 mei 2021 unaniem op voordracht van het Hoofdbestuur Erik Nuninga als Ere lid van de ODB te benoemen. Maar waarom heeft het bestuur Erik voorgedragen? En wat heeft hij zoal in de afgelopen jaren gedaan...
Op donderdag 6 mei vindt de 25ste Algemene Ledenvergadering (ALV) Van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) plaats via Skype (VoIP).

25ste Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op donderdag 6 mei vindt de 25ste Algemene Ledenvergadering (ALV) Van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) plaats via Skype (VoIP). De ALV start om 14:00 inloggen vanaf 13:30, en eindigt om 16:00 Nederlandse tijd. Regiobestuurders Alle regiobestuurders en hoofdbestuursleden van de ODB...
De dekkingsgraad van ABP net boven de 100 procent

De dekkingsgraad van ABP net boven de 100%

De rente stijgt en dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad van ABP. Voor het eerst sinds april 2019 staat de dekkingsgraad weer boven de 100 procent. Ook is het rendement op beleggingen in het eerste kwartaal van 2021...
Afgelopen woensdag 24 maart 2021 is na een kort ziekbed Leo van der Zon op 78 jarige leeftijd overleden.

Leo van der Zon overleden

Afgelopen woensdag 24 maart 2021 is na een kort ziekbed Leo van der Zon op 79 jarige leeftijd overleden. Leo was voor de Onafhankelijke Defensiebond niet alleen een Erelid maar ook een vertrouwenspersoon van het Hoofdbestuur. Leo is als medeoprichter...
GezondheidGezondheid