• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Veteranenwet aangenomen door Tweede Kamer

De veteranenwet een aparte wet werd deze week door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Volgens de Tweede Kamer hebben de veteranen recht op waardering voor hun inzet in oorlogen en tijdens vredesmissies. . De wet zal nu door de...

Netjes opgelost! Een jaar wedde te goed

Zoals bekend gaat er (juridisch) veel fout bij defensie en het is goed om u dat te melden. Maar het is wellicht ook goed om eens aan te geven dat aangespannen rechtszaken door Defensie ook netjes worden opgelost. Enige...

Geen alimentatieverplichting meer!

Deze week sleepte advocaat mr Pamela Willemsen van Dudink en Starink Advocaten een mooie uitspraak voor een militair in de wacht, waardoor deze niet meer alimentatieplichtig is. Wat speelde hier? De ex-echtgenote van de militair maakte een jaar na de...

Artikel 94a

Dat het niet altijd kommer en kwel is blijkt uit het feit dat de ODB met regelmaat ook positieve zaken op de werkvloer tegenkomt. Het onderstaande verhaal is zondermeer mogelijk als alle P diensten en functionarissen goed samenwerken. Een burgerambtenaar...

Targeted killing

Als je er in een democratische rechtsstaat vreemde en afwijkende (politieke) ideeën op na houdt, bijvoorbeeld haat zaait of aanzet tot het plegen van een misdrijf, dan komt de politie en het openbaar ministerie de zaak onderzoeken en indien...

De internationale inning van alimentatie wordt makkelijker

Voor alle militairen. Met vrij grote regelmaat komen er bij Dudink & Starink Advocaten militairen langs die ofwel een ex-echtgenote, ofwel kinderen in het buitenland hebben wonen. Voor hen is het volgende toch wel van belang. De Eerste Kamer heeft...
stichting-NGID

Stichting NGID organiseert themareünie

5 oktober jl. werd de Stichting NGID opgericht. Aanleiding was de succesvolle ontmoetingsreünie van 18 mei jl. Na deze reünie zijn enkele oud NGID’ers bij elkaar gekomen en hebben een interim-bestuur gevormd met het doel deze stichting op te richten.
GezondheidGezondheid