• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Top krijgsmacht verrast door bizarre bevordering!

Hoofd en vlagofficieren van de krijgsmacht zijn op z’n zachtst uitgedrukt bijzonder ontstemd over de laatste “politieke” manoeuvre van onze defensieminister Hans Hillen (CDA). Het is gebleken dat een burgerdefensiemedewerker mw. Hillie Beentjes deze week van haar “civiele” functie...
Militaire Vakbond ODB

Regeling CafetariaModel

Defensie heeft de Defensiemedewerker middels een e-mail van P&O een aanbod gedaan om via een regeling cafetariamodel (een deel van) je eindejaarsuitkering in te leveren voor een hogere vergoeding van jet reiskosten (dagelijks woon- werkverkeer). Een cafetariamodel of een...
Militaire Vakbond ODB

Waar lopen CAO onderhandelingen spaak?

Wanneer de wensen van de minister van Defensie en de eisen van (o.a.) de minister van Financiën niet overeenkomen, kan de minister geen inzetbrief voorleggen aan de ministerraad. Wanneer de minister van Defensie geen overeenstemming kan bereiken binnen de ministerraad, kan de minister de Centrales geen inzetbrief aanbieden.
Militaire Vakbond ODB

Deelraden Unaniem Akkoord

De deelraden van de ODB hebben na een week lang overleggen, bellen en vergaderen unaniem besloten akkoord te gaan met het deelakkoord dat de centrales AC, ACOP, CMHF en CCOOP tot nu toe hebben bereikt. Het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur gingen al eerder akkoord.

Defensie Vakbondspraat

Met verbazing hebben we de reactie van GOV en AFMP gelezen wat betreft de defensie-cao. Al jaren vecht de ODB tegen de opgedrongen arbeidsvoorwaarden, die volledig worden gedicteerd door Defensie en het ministerie van Financiën!
Militaire vakbond ODB

CAO dreigt te kapseizen

Werknemers dreigen in Nederland vogelvrij te raken. In steeds meer sectoren spelen werkgevers spelletjes met hun werknemers. De werkgevers twijfelen namelijk of ze nog wel willen doorgaan met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dat blijkt uit een rondgang van De Financiële Telegraaf langs brancheorganisaties van onder meer horeca, detailhandel, bouw en metaal. Veel ondernemers zijn de starre cao’s zo zat dat ze serieus overwegen de samenwerking met de vakbonden te beëindigen.
ODB bij 15 augustus herdenking Den Helder.

ODB bij 15 augustus herdenking Den Helder.

Bij het monument “Voor hen die vielen”, aan de Middenweg in Den Helder, vond zaterdagochtend jl. de jaarlijkse 15 augustus herdenking plaats. Vanwege corona dit keer soberder van opzet, met minder aanwezigen, maar desalniettemin wel op een...
GezondheidGezondheid