• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Zonder VGB geen baan!

Op 1 november 2013 gaat de beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie in. Deze gaat over de situaties waarin de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) wordt geweigerd of ingetrokken. Aangezien alle militairen en een groot deel van het burgerpersoneel een VGB nodig hebben om bij Defensie te kunnen werken, is het belangrijk te weten wat in de beleidsregel staat.

Orgie aan boord Evertsen roddel of waarheid?

Voor de één een aardig boulevard bericht, maar voor degene die het aangaan een ware nachtmerrie. De ODB werd een aantal dagen geleden op de hoogte gebracht, door opvarenden, van hetgeen mogelijk gebeurd zou zijn aan boord Zr. Ms. Evertsen. En waarbij twee leden van de ODB betrokken waren.

WW Uitkering Met UGM Uitkering … Hoe Zit Dat?

Veel militairen gaan na hun leeftijdsontslag werken. Vaak doen ze vrijwilligerswerk, regelmatig ook betaald werk. Dat mag. Bijverdienen mag in principe onbeperkt. Maar bestaat dan ook recht op WW in geval van ontslag? Ja, er bestaat wel recht op WW....

Defensie Een Lamgeslagen Organisatie?

Defensie zoekt technisch personeel, met een 'can do' mentaliteit! Dit staat vandaag in een aantal kranten te lezen. Tevens staat erbij dat tot wel 11.000 euro extra verdiend kan worden. En - staat even verder - Defensie is bereid om...

Arbeidsvoorwaardenoverleg (ver)traag(d) van start

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel laten weten dat de inzetbrief van de zijde van Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg is vertraagd. In een brief aan het Georganiseerd Overleg sector Defensie laat Minister Hennis de Centrales weten dat zij de op 28 augustus ji. gedane toezegging om begin oktober te starten met het arbeidsvoorwaardenoverleg voor Defensie helaas niet gestand kan doen.

Top krijgsmacht verrast door bizarre bevordering!

Hoofd en vlagofficieren van de krijgsmacht zijn op z’n zachtst uitgedrukt bijzonder ontstemd over de laatste “politieke” manoeuvre van onze defensieminister Hans Hillen (CDA). Het is gebleken dat een burgerdefensiemedewerker mw. Hillie Beentjes deze week van haar “civiele” functie...
Militaire Vakbond ODB

Regeling CafetariaModel

Defensie heeft de Defensiemedewerker middels een e-mail van P&O een aanbod gedaan om via een regeling cafetariamodel (een deel van) je eindejaarsuitkering in te leveren voor een hogere vergoeding van jet reiskosten (dagelijks woon- werkverkeer). Een cafetariamodel of een...
GezondheidGezondheid