• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Extra Ondersteuning Vanuit Stichting VEDM/VEDD

Vanaf maart 2013 heeft de stichting Voor En Door Militairen (VEDM) de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) ondersteund. Zo werd ...

ODB Steunt Actiedag Pensioen

De ODB is het volledig eens met de actiedag op 18 maart 2019 voor een goed pensioen voor iedereen...

Eindafrekening Voortijdig Dienstverlaten Fors Omlaag!

Een militair wendde zich tot de juridische dienstverlening van de ODB met een hulpvraag. Hij wilde koste wat...

Brakkeput Moet Dicht!

Van het Defensie watersportcentrum Brakkeput aan het Spaanse Water te Curaçao is in 2004, in het kader van de ...

“Defensie: Toon Goed Werkgeverschap!”

In deze tijden van onduidelijkheid zijn er duidelijke antwoorden nodig, antwoorden over hoe nu verder. Het vastgelopen overleg...

Einde Jaar 2018

Aan de vooravond van het nieuwe jaar is het een goede traditie om terug te blikken op het afgelopen...

Boekbespreking: Auftragstaktik

Duitsland en het Duitse leger verloren twee achtereenvolgende oorlogen. De conclusie die veelal wordt getrokken is dat het Duitse leger niet was opgewassen tegen haar tegenstanders waardoor ze het onderspit wel moest delven. Dit beeld wordt voortdurend...