• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Overeenstemming Voorziening AOW-gat Defensiepersoneel

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over de voorziening t.b.v. het ondervangen van de negatieve gevolgen van het ontbreken van de AOW-uitkering, zoals afgesproken in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden.
Militaire Vakbond ODB

Financiële positie meeste pensioenfondsen in 2013 verbeterd

De financiële positie van de meeste van de 388 pensioenfondsen in ons land is in 2013 verbeterd waardoor het overgrote deel van de deelnemers niet met een verlaging op zijn nominale pensioenaanspraak per 1 april a.s. te maken krijgt. Naar verwachting zullen nog niet alle fondsen voldoende hersteld zijn het afgelopen jaar.

Omscholing voor baanbehoud!

Defensie is de afgelopen jaren hard omlaag geduikeld in de ranglijst van aantrekkelijke werkgevers. Dit in tegenstelling tot de KLM. Dit multinationale bedrijf heeft ondanks grote reorganisaties zijn personeel weten te behouden en gereed weten te maken (motivatie) voor een nieuwe aantrekkelijke arbeidsplaats binnen de nieuwe KLM-organisatie.

Uitspraak Kort Geding FNV Loonakkoord 1 Oktober

De rechter zal op 1 oktober uitspraak doen in het Kort Geding tussen FNV tegen de staat en de CNV, AC en CMHF dat donderdag 17 september diende.

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar

“De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten hebben. Het begint met vertrouwen.

Pensioenen En Europa: Hoe Zit Het Nu?

Pensioenfondsen in de EU-landen moeten sinds 2003 voldoen aan Europese regels. Deze regels staan in de EU-richtlijn voor pensioenen, Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). Deze richtlijn wordt binnenkort aangepast op het gebied van bestuur en communicatie. Het pensioenoverleg waaronder...

Wijzigingen regeling verlof en arbeidstijden

Met de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wijzigen per 1 januari a.s. o.a. het ouderschaps- en zorgverlof. De VCP ziet de aanpassingen als een goede stap vooruit. Met name de flexibilisering en uitbreiding van de verschillende verlofregelingen zorgen ervoor dat werknemers werk en privé beter kunnen gaan combineren.
GezondheidGezondheid