• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Hennis en Vrije Val Defensie

Defensie laat haar medewerkers weer in de vrieskou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren 19 januari tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen. De Centrales van Overheidspersoneel en de Minister van Defensie hebben...

Pensioenfederatie En Toekomst Pensioenstelsel

De Pensioenfederatie heeft 30 november jl. haar onderzoek naar twee door de Sociaal Economische Raad (SER) ontwikkelde prototypes voor nieuwe pensioencontracten gepresenteerd. De Vakcentrale Voor Professionals  (VCP) zal de rapporten intern bespreken en betrekken in haar nadere standpuntbepaling. De...

CAO Overleg Hervat

Donderdag 27 oktober 2016 hebben de centrales van overheidspersoneel (CMHF, AC, ACOP, CCOOP) en de minister van Defensie weer eens formeel met elkaar gesproken in het Sector Overleg Defensie (SOD).
Militaire Vakbond ODB

Wederom Een Klasse Apart!

Zoals wellicht binnen alle vakorganisaties bekend dat op dit moment binnen de rijksoverheid sprake is van een voorstel tot harmonisatie van het dienstreizenbeleid. Bijna alle ministeries zullen zich bij de uitvoering gaan aansluiten, behalve een ‘paar apart’. De oplettende lezer van deze website snapt het al …. Defensie wil weer een aparte positie innemen wat betreft vliegreizen en dan met name de klasse indeling bij intercontinentale vluchten (riekt weer eens naar een aparte behandeling ....of niet soms?). 
Militaire Vakbond ODB

Hennis Frustreert CAO Defensie

Op donderdag 29 september 2016 is , op verzoek van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel, een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) gehouden over het proces van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie...
Militaire Vakbond ODB

Prinsjesdag 2016: Werkende Middengroepen Betalen De Rekening

Het kabinet heeft weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt...
Militaire Vakbond ODB

Thuiswerken En Continue Bereikbaarheid Zijn Risico’s Voor Werknemer

De druk van het combineren van werk en zorgtaken wordt steeds hoger bij werknemers. Eén op de vijf werkenden met een zorgtaak (mantelzorg of kindzorg) ervaart combinatiedruk. Een oplossing die vaak wordt aangedragen is thuis- of flexibel werken. Uit...