• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Valse Mails Uit Naam Belastingdienst

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails.

Veranderingen Werk en Inkomen per 1 Juli 2015

Per 1 juli jl. zijn een paar wijzigingen doorgevoerd op het gebied van werk en inkomen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de hoogte van het minimumloon en de daaraan gekoppelde AOW. Het geactualiseerde overzicht van de premies en belastingen per 1 juli vindt u in dit overzicht.

Het belastingseizoen 2011 is weer voorbij

Het is veel drukker geweest dan alle voorgaande jaren. Er zijn een kleine 17% meer aangiftes verzorgd dan in 2011. De hoofdmoot met vele vraagtekens waren ook dit jaar weer de eigen huis bezitters. Maar ook een aantal nieuwkomers in militaire dienst heeft de gang naar onze belastingservice ODB kunnen vinden.
Welke aftrekposten zijn er?

Welke aftrekposten zijn er?

Om je belastbaar inkomen naar beneden bij te stellen zijn er door de Belastingdienst bepaalde posten aangewezen als zijnde aftrekbare kosten. De meeste aftrekposten staan niet vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. Voor een belastingteruggave moet je zelf kijken...

Onjuiste Aanslagen Inkomsten Belasting 2014

De Belastingdienst heeft aanslagen verstuurd waarbij niet altijd de laatst ingediende aangifte is gebruikt. De Belastingdienst heeft daarover gepubliceerd. Er behoeft geen actie ondernomen te worden voor het herstellen van de onjuiste aanslag.

Overzicht premies en belastingen per 1 juli 2013

Overzicht premies en belastingen
Een spaarrekening enkel op naam van jullie kind valt buiten de gemeenschap van goederen. Het saldo is en blijft van jullie kind - ongeacht of hij of zij al over het geld kan beschikken - ook na de scheiding. Het saldo hoeven jullie als ouders dus niet te verdelen.

Spaargeld kind bij een scheiding

De (spaar)rekeningen op naam van jullie kinderen vallen buiten de gemeenschap van goederen. Deze hoeven jullie niet te verdelen en kunnen blijven bestaan. Het is handig om alle rekeningnummers en de bank te noteren en de bijbehorende eigenaar te...
GezondheidGezondheid