• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Belastingdienst Overbelast?

De belastingdienst is al 2 dagen niet bereikbaar. Bij het invullen van het aangifteformulier wordt je bij ondertekening niet doorverbonden met de DigiD site. Hierdoor kunnen de aangiften niet ondertekend worden aangeboden bij de belastingdienst.
Militaire Vakbond ODB

Fiscale Veranderingen 2015

In 2015 komen er aardig wat veranderingen op fiscaal gebied. Er komt een eind aan de verhoogde schenkingsvrijstelling voor besteding aan een eigen huis. Er wordt flink gekort in het aantal kindregelingen. Belastingtarieven veranderen.
Militaire Vakbond ODB

Eindejaarstips aangifte 2014

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de Vakcentrale voor Professionals (VCP) is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: 'Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?' Deze maand enkele eindejaarstips in het kader van de aangifte 2014.
Militaire Vakbond ODB

Naheffings aanslag

De Belastingdienst schat dat tussen de 5 tot 6 miljoen Nederlandse belastingplichtigen te maken gaat krijgen met een naheffingsaanslag van de belastingdienst.
Militaire Vakbond ODB

Een naheffing als kater van het nivelleringsfeest

Naar schatting krijgen tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 te maken met een lagere teruggave van belasting of een (hogere) bijbetaling van gemiddeld € 150. Dit komt neer op in totaal circa € 800 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen niet volledig kon worden verwerkt in de loonbelastingtabellen voor 2014 en in de voorlopige aanslag 2014.
Militaire Vakbond ODB

Belastingtip: Let op bij scholings- en werk naar werkinitiatieven

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de VCP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: 'Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?' Deze maand een tip over de aftrek van scholing en van-werk-naar-werkintitatieven.
Militaire Vakbond ODB

Belastingaangifte 2015: maart wordt aangiftemaand

Uit onderzoek naar de gedane aangiftes over de afgelopen 2 jaar is gebleken dat er veel minder fouten zitten in de aangiften waarbij de VIA1 -gegevens zijn gebruikt. Hierdoor heeft de Belastingdienst besloten dat de maand maart de aangiftemaand wordt.
GezondheidGezondheid