• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Instemming centrales wijzigingen functie toewijzings proces

De Centrales van Overheidspersoneel hebben in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) ingestemd met een aanpassing van het functietoewijzingsproces. Met de nieuwe systematiek worden twee belangrijke punten weggenomen die leiden tot ongenoegen bij het personeel.

CAO Overleg Hervat

Donderdag 27 oktober 2016 hebben de centrales van overheidspersoneel (CMHF, AC, ACOP, CCOOP) en de minister van Defensie weer eens formeel met elkaar gesproken in het Sector Overleg Defensie (SOD).

Belastingjaar 2012: Veranderingen

Voor iedereen die zijn belasting nog zelf indient i.pv. gebruik te maken van de Belastingservice, De veranderingen van 2012 op een rijtje
Militaire Vakbond ODB

Minder voor minder!

Na 23 jaar van bezuinigen op Defensie wordt er nu voor het eerst minder bezuinigd op het veel geplaagde ministerie van Defensie. Tenminste als je de mooie woorden vandaag op Prinsjesdag nog wilt geloven. Alle woorden ten spijt de ODB blijft van mening dat er veel meer geld voor defensie vrijgemaakt moet worden. In het meerjarenoverzicht laat de defensiebegroting vanaf 2015 tot en met 2019 nog steeds een dalende lijn zien.

Eindejaar 2013

Aan de vooravond van 2014 is het een goede gewoonte van de Onafhankelijke Defensiebond om terug te blikken naar het afgelopen verenigingsjaar. Daarbij gaan in de eerste plaats mijn gedachten uit naar onze militairen die op vele plaatsen in de wereld ver van huis hun diensten, dag in dag uit, op een uiterst professionele manier soms zelfs in lastige omstandigheden draaien.

In gesprek met het ABP

Is de verlaging van de pensioenen echt nodig? Is er geld als ik straks met pensioen ga? Belegt ABP wel goed? Ongetwijfeld hebt u vragen over de maatregelen die het APB neemt. Ga daarom in gesprek met de bestuurders tijdens 1 van de 12 bijeenkomsten die het APB in het land organiseren.

Geen Overeenstemming in SOD

Op 18 april 2017 is het eerder geschorste SOD (Sector Overleg Defensie) hervat, waarin de minister in een gesloten enveloppe een nieuw arbeidsvoorwaarden (=CAO) voorstel aan de Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) had aangeboden. De SCO-Def hebben in...