• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Belastingdienst Overbelast?

De belastingdienst is al 2 dagen niet bereikbaar. Bij het invullen van het aangifteformulier wordt je bij ondertekening niet doorverbonden met de DigiD site. Hierdoor kunnen de aangiften niet ondertekend worden aangeboden bij de belastingdienst.

U bent medisch ongeschikt om uw taak uit te voeren!

U bent medisch ongeschikt om uw taak uit te voeren! Dat kreeg een militair te horen die op het punt stond te vertrekken naar een ernst operatie. De militair nam gelijk contact op met de ODB, die vanzelfsprekend gelijk actie ondernam omdat haast in verband met zijn naderende uitzending geboden was.

Hoe werkt de CMHF-Sector Defensie in het arbeids voorwaarden overleg?

Het arbeidsvoorwaardenoverleg vangt aan met het uitwisselen van de inzetbrieven. In principe heeft elke Centrale zijn eigen inzetbrief met daarin de wensen/eisen voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg. Voor het opstellen hiervan heeft elke Centrale zijn eigen methodes. Nadat de Centrales ieder hun eigen inzet hebben bepaald, komen ze bijeen om te bezien of kan worden gekomen tot een gezamenlijke inzetbrief: de inzetbrief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie (SCOD).

Steeds minder geld in de huishoudportemonnee

Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product. Een steeds groter deel van wat in Nederland verdiend wordt komt huishoudens op een andere manier ten goede, namelijk in de vorm van collectieve zorguitgaven en toekomstige pensioenaanspraken. Daarnaast heeft het bedrijfsleven zijn inkomensaandeel jaar in jaar uit weten te vergroten.

MC-DC Paresto:”Outsourcing Paresto is kapitaal vernietiging!”

Maandag 5 maart was voorzitter Erik Jurriëns van de ODB op uitnodiging van het MC-DC Paresto (Medezeggenschap Commissie - Diensten Centrum) aanwezig bij een tussentijdse presentatie van de stand van zaken omtrent het voornemen van uitbesteding van Paresto diensten (outsourcen). De voorlichting werd in twee dagdelen gegeven door Arjo van Verseveld in het auditorium van Maritiem Vliegkamp De Kooy.
Militaire Vakbond ODB

Thuiswerken En Continue Bereikbaarheid Zijn Risico’s Voor Werknemer

De druk van het combineren van werk en zorgtaken wordt steeds hoger bij werknemers. Eén op de vijf werkenden met een zorgtaak (mantelzorg of kindzorg) ervaart combinatiedruk. Een oplossing die vaak wordt aangedragen is thuis- of flexibel werken. Uit...

Arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

Het lijkt aannemelijk dat er op korte termijn door de Centrales van Overheidspersoneel en de werkgever Defensie gesproken gaat worden over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit akkoord wordt in de volksmond veelal CAO genoemd. Maar hoe verloopt nou dat proces van onderhandelingen om te komen tot een arbeidsvoorwaardenakkoord?