• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

DAGORDER VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX

Op de dag dat ik het Koningschap overdraag aan mijn zoon richt ik mij in het bijzonder tot u, militairen en burgermedewerkers van Defensie. De afgelopen decennia heeft onze krijgsmacht zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die militaire slagkracht en expertise levert waar en wanneer de Nederlandse politiek dat vraagt. U treedt op in eigen land ter ondersteuning van civiele autoriteiten, maar ook ver buiten onze landsgrenzen. Veel operaties zijn uitgevoerd onder zware omstandigheden. Een groot beroep is gedaan op uw militaire kunde, improvisatietalent, moed en incasseringsvermogen.

Jaarverslag MIVD 2012

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft vandaag het publieke jaarverslag 2012 van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) naar de Tweede Kamer gestuurd. Centraal in 2012 stonden onder andere de ondersteuning van de krijgsmacht, cyber en samenwerking met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Nieuwe HDP

De Secretaris-Generaal van Defensie, drs. E. (Erik) Akerboom, heeft Schout bij Nacht H. (Henk) Itzig Heine voorgedragen voor de functie van Hoofddirecteur Personeel. HDP Itzig Heine zal per 22 april deze functie gaan vervullen.

Geen sportkleding door faillissement

De verstrekking van sportkleding aan militairen door het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting bedrijf (KPU-bedrijf) is tijdelijk stopgezet door het faillissement van de leverancier. Tot nu toe hebben ruim 20.000 militairen de sportkleding via het KPU-bedrijf ontvangen.

Patriots weer aan de bak in Turkije

Kabinet Rutte heeft besloten om op korte termijn twee Nederlandse Patrioteenheden (nu uitgerust met PAC-3 raketten) naar Turkije te sturen. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel daartoe van de ministers Jeanine Hennis (VVD) en Frans Timmermans (PvdA). Nederland voldoet hiermee aan een verzoek van de NAVO.

Verlenging Nederlandse deelname operatie Atalanta

De ministerraad heeft ingestemd met verlenging van de Nederlandse deelname aan de missies ter bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië tot eind 2013. Nederland doet al sinds 2009 mee aan de EU-operatie Atalanta en NAVO-operatie Ocean Shield. Deelnemende landen beschermen internationale koopvaardijschepen en humanitaire voedseltransporten van de Verenigde Naties.

Drs. Erik Akerboom nieuwe Secretaris-Generaal van Defensie

De nieuwe secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie wordt drs. E.S.M. (Erik) Akerboom. De benoeming gaat per 1 december 2012 in. Akerboom vervangt secretaris-generaal Ton Annink die 1 oktober aan de slag ging als secretaris-generaal van Sociale Zaken.
GezondheidGezondheid