• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Balanceren tussen investeren, moderniseren en herstellen

Jaarverslag Defensie 2019

Balanceren tussen investeren, moderniseren en herstellen Het is vandaag Verantwoordingsdag. De dag waarop het kabinet rekenschap aflegt over het beleid van afgelopen jaar en ministeries hun jaarverslagen aanbieden aan de Tweede Kamer. Belangrijk, want het gaat om publiek geld. Dit...
Overeenkomst getekend voor nieuwe kazerne voor mariniers

Nieuwe kazerne voor korps mariniers

De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen (KNM). Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein (deels) opnieuw worden...
Militaire vakbond ODB

Korps Commandotroepen Onderscheiden Voor Uitzonderlijke Dapperheid

Met groot ceremonieel is het Korps Commandotroepen vanmorgen door koning Willem-Alexander onderscheiden met Nederlands hoogste dapperheidsonderscheiding. De elite-eenheid ontving op het Haagse Binnenhof de Militaire Willems-Orde voor moed, beleid en trouw, betoond tijdens 170 operaties in Afghanistan. ‘Onverschrokken zijn te...

Buitenlands verblijf partners en de verklaring van geen bezwaar (VGB)

Sinds 1 november 2013 is de nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken in werking. Het beleid is daarbij niet ingrijpend gewijzigd, want de nieuwe beleidsregel is vooral een samenvoeging van al geldende beleidsregelingen en de bestaande praktijk.

10 En 11 Juni Luchtmachtdagen Vliegbasis Leeuwarden

De Luchtmachtdagen hebben het overkoepelende thema ‘Operatie Luchtsteun’. Naast spectaculaire vliegshows kan de bezoeker in de speciaal ingerichte Missie Shelters de vele facetten van de Luchtmacht bekijken en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst. Daarnaast is het mogelijk...

Willem Alexander reikt militaire Willems-orde uit

Zijne Majesteit de Koning reikt 4 december op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde uit aan majoor (Gijs) P. Tuinman van het wapen der Infanterie. Majoor Tuinman wordt benoemd tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse vanwege zijn voortdurend en onder alle omstandigheden heldhaftig, beleidvol en moedig optreden tijdens een uitzending in Afghanistan. De Militaire Willems-Orde is de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding.

De (On)eerlijkheid Van Het Militaire Pensioensysteem (3)

Is de koppelafspraak logisch en eerlijk? In 2004 heeft een accountant (PricewaterhouseCoopers) een rapport uitgebracht over het overgaan van het ELS naar het MLS. Dit rapport stelde mede dat dit voor de werkgever tot hogere premies zou leiden.
GezondheidGezondheid