• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Praten is een bijzonder sterk wapen

Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, richt op 17 oktober het 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI Co) op. De nieuwe eenheid is bij uitzendingen de spil tussen de commandant van de missie en lokale civiele autoriteiten, Niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) en internationale instanties. De openingsceremonie van deze nieuwe Defensie-eenheid vindt plaats op een militair tentenkamp achter het EYE Film Instituut Nederland in Amsterdam.

Grote groep actief dienende militairen nu ook veteraan

Ongeveer 850 actief dienende militairen hebben 22 augustus tegelijk het Draaginsigne Veteranen ontvangen. De bijna 170 opvarenden van Zr. Ms. Van Speijk kregen naast het insigne ook de veteranenpas. Het schip is actief geweest voor de antipiraterijmissie Ocean Shield van de NAVO.

Samenwerking militair en civiel ziekenhuis uitgebreid

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht hebben 31 juli jl. een convenant ondertekend om uitbreiding van de samenwerking vast te leggen. De ziekenhuizen die al aan elkaar grenzen gaan hun medisch specialisten, expertise en faciliteiten op grotere schaal uitwisselen.

Nieuwe Functie: Directeur Veiligheid

Brigadegeneraal Nico van der Zee gaat deze week als generaal-majoor aan de slag als de eerste Directeur Veiligheid binnen de Bestuursstaf. De functie is een gevolg van de veiligheidssituatie binnen Defensie die met het verschijnen van de Defensienota topprioriteit heeft gekregen.

Kosten Dubbele Pensioenopbouw Gedurende Uitzendingen

In mijn zoektocht naar feiten over ons eindloonpensioen liep ik ook aan tegen het feit dat de latere kosten, die gemoeid zijn met dubbel tellende pensioentijd tijdens uitzendingen, door het personeel zelf worden betaald. Wist u dat al? Dat zit zo.

Een Out-of-the-box Pilot voor Piloten

Heb ik aanvullende vliegtuigen nodig voor 65 ‘combat ready’ vliegers op 37 F-35’s? Met o.a. deze opdracht van de Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Schnitger op zak kan de Project Manager European Aircrew Training Center van de Koninklijke Luchtmacht, commodore Kraak, dit jaar vooruit. Het zijn niet de minste zaken waarmee hij zich bezig houdt.

Defensie En Vakbonden Bereiken Nieuw CAO-akkoord

Militairen en burgers bij Defensie krijgen verbeterde arbeidsvoorwaarden. Zo stijgt het loon met 6,3% en de ...