• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Integriteit Geldt Ook Voor Defensie

Vorig jaar zijn 502 vermoedelijke integriteitsschendingen geregistreerd ten opzichte van 369 in 2016 en 417 in 2015. Bij het Meldpunt Integriteit Defensie is 323 keer een melding gedaan (125 meldingen in 2016). Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Dat is onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid (minder angst).
Militaire vakbond ODB

Karremans Eist Excuses

Op de dag dat werd herdacht dat 20 jaar geleden de tragedie in Srebrenica plaatsvond, eist voormalig Dutchbat-commandant Thom Karremans excuses van de Nederlandse regering. Volgens Karremans komt de mislukte missie in 1995 op het conto van de toenmalige regering. Dat zei hij afgelopen zaterdag in De Telegraaf. De moslimenclave Srebrenica werd op 11 juli 1995 op gewelddadige wijze ingenomen door het Bosnisch-Servische leger, waarna achtduizend moslimjongens en -mannen om het leven werden gebracht.

Hulpgoederen Naar Griekenland

Zondagochtend 6 maart vertrekt vanaf de militaire vliegbasis Eindhoven een KDC-10 vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht om ongeveer 25 ton aan hulpgoederen naar Griekenland te brengen. Het gaat onder meer om dekens, slaapzakken en veldbedden. De goederen worden afgeleverd in Athene.

Vakbondscontributie

Om, net als in voorgaande jaren, de actief dienende defensiemedewerker in de gelegenheid te stellen om de betaalde belasting op de vakbondscontributie terug te vorderen is de ODB, op verzoek van DCHR een lijst van rechthebbenden op aan het maken. Om...

Sportschoenen Voor Iedereen !!!!

Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Bauer heeft besloten dat alle militairen van Defensie in de gelegenheid worden gesteld één paar sportschoenen aan te schaffen met een maximale vergoedingswaarde van 150 euro.

Marineleiding wil tweedehands Seahawks kopen

Defensie moet snel een alternatief kopen voor de afgekeurde NH-90 helikopter om te voorkomen dat de marine jarenlang 'vleugellam' rondvaart. De marineleiding bekijkt de mogelijkheid om tweedehands heli's die wel operationeel bruikbaar zijn in te zetten tot de vele mankementen met de NH-90 zijn opgelost.

Bert Koenders (PVDA) Wil Extra Missie Afrika

Nederland gaat wellicht deelnemen aan een nieuwe Europese missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). De regering is bereid enkele stafofficieren beschikbaar te stellen voor de militaire adviesmissie "EU Military Advisory Mission" (EUMAM) CAR, als beroep op Nederland wordt gedaan.