• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Vakbondscontributie

Om, net als in voorgaande jaren, de actief dienende defensiemedewerker in de gelegenheid te stellen om de betaalde belasting op de vakbondscontributie terug te vorderen is de ODB, op verzoek van DCHR een lijst van rechthebbenden op aan het maken. Om...
nieuw-systeem-militaire-luchtverkeersleiding

Nieuw militair luchtverkeersleiding systeem in gebruik

De Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, neemt op 2 oktober op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) een nieuw militair luchtverkeersleiding systeem in gebruik. Het huidige systeem wordt vervangen omdat deze het einde van zijn operationele en technische levensduur heeft bereikt.

De Onderofficier Weer de L.L? (Pisang)

Waar de Aoo onderofficier bij salarisnummer 30 al klaar is met salaris-stapjes gaat de officier ineens wel rustig door naar salarisnummer 38. De onderofficier staat heden ten dage, zeker met de huidige inkrimping, vaker aan het einde van zijn salaristrede dan de officier.

Air Manoeuvre Brigade Aan De Slag In Brabant

  Militaire eenheden van de Luchtmobiele Brigade (LMB) en het Defensie Helikopter Commando (DHC) oefenen van 29 maart tot en met 1 april in Brabant. De  land- en luchtmachteenheden trainen tijdens de oefening Joint Falcon hun samenwerking voor operaties door...
Militaire vakbond ODB

Complex Dreigingsbeeld Reden Tot Grote Zorg

Er blijft sprake van een complex dreigingsbeeld, waarbij diverse actoren (terroristische organisaties, transnationale netwerken, kleinschalige cellen en eenlingen) zowel klein- als grootschalige aanslagen kunnen plegen. Naast de jihadistische dreiging is ook aandacht voor de dreiging vanuit links- en rechtsextremisme....

Orgie aan willekeur?

Een commandant aan boord van een schip vervult de rol van bestuurder, openbaar ministerie en rechter ineen. Over alle beslissingen in de kleine varende stad is hij de eindverantwoordelijke. Een precaire rol, zeker omdat zelfs in de ‘gewone’ trias politica fouten niet zijn uit te sluiten.

Hulpgoederen Naar Griekenland

Zondagochtend 6 maart vertrekt vanaf de militaire vliegbasis Eindhoven een KDC-10 vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht om ongeveer 25 ton aan hulpgoederen naar Griekenland te brengen. Het gaat onder meer om dekens, slaapzakken en veldbedden. De goederen worden afgeleverd in Athene.