• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Hervatting Arbeidsvoorwaarden Overleg

De centrales en Defensie hebben eind vorige week afgesproken om de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw akkoord te sluiten. Er liggen veel onderwerpen...

F-16’s Vliegen Met Een Luchtje

De F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden vliegen sinds eergisteren structureel deels op duurzame biobrandstof. Mede dankzij de verbeterde...

Terugbetaling Aan Militairen

Militairen betaalden van 1995 tot 2015 een VUT-equivalente premie. Dit was een solidariteitsheffing die militairen moesten betalen....

Verbranden Van Militair Afval

Welke marineman of -vrouw heeft informatie over het verbranden van afval nabij kampementen in Irak, Afghanistan of...

Netherlands Special Operations Command

Terwijl Special Operations Forces (SOF) steeds belangrijker worden, is die capaciteit op nationaal niveau nu nog versnipperd. Dat is lastig bij een compleet SOF-optreden omdat dit steeds vaker geïntegreerd met andere delen van de krijgsmacht gebeurt. Verder is er...

Let’s Get Connected?

Smartphones voor iedereen binnen CLSK. Even de agenda checken, mailen of met elkaar afspraken maken via social media. Dat…

Extra Slagkracht Tegen Cyberdreiging

Defensie vergroot haar offensieve cybercapaciteiten en cyberweerbaarheid. Dat is nodig om de krijgsmacht en Nederland te beschermen…