• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
1e exemplaar nieuwe rubberboten naar KCT

1e exemplaar nieuwe rubberboten naar KCT

Het Korps Commandotroepen (KCT) nam 16 juni 2020 namens de landmacht het 1e exemplaar in ontvangst van in totaal 244 nieuwe boten. Dit gebeurde bij de Defensie Uitleen Organisatie in Stroe. De rubberboten van fabrikant DSB stromen...
Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

Vandaag gaat de website live waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar...
De laagvliegroute voor jachtvliegtuigen Linkroute-10A wordt definitief opgeheven.

Einde laagvliegroute 10A

De laagvliegroute voor jachtvliegtuigen Linkroute-10A wordt definitief opgeheven. De route loopt in zuidelijke richting achtereenvolgens door de provincies Friesland, Drenthe, Overijsel en Gelderland. Hoewel Linkroute 10A sinds 2002 niet meer werd gebruikt, zorgde de aanwezigheid ervan toch...
Wet Verbetering Poortwachter en COVID-19

Wet Verbetering Poortwachter en COVID-19

Defensie is nog steeds gehouden aan verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent dat re-integranten in het 2e ziektejaar recht hebben op doorbetaling van 70% van het salaris. Medewerkers met een ziekte en/of gebrek waarbij...
Balanceren tussen investeren, moderniseren en herstellen

Jaarverslag Defensie 2019

Balanceren tussen investeren, moderniseren en herstellen Het is vandaag Verantwoordingsdag. De dag waarop het kabinet rekenschap aflegt over het beleid van afgelopen jaar en ministeries hun jaarverslagen aanbieden aan de Tweede Kamer. Belangrijk, want...
Steeds vaker gebruiken krijgsmachten, maar ook staatloze groeperingen, drones als wapen.

Defensie onderzoekt bestrijding drones-dreiging

Steeds vaker gebruiken krijgsmachten, maar ook staatloze groeperingen, drones als wapen. Inmiddels zijn ze al ingezet bij aanvallen op Russische militaire bases in Syrië en olie-installaties in Saudi- Arabië. Een nieuwe Defensie-afdeling moet Nederland weerbaarder maken tegen...
Aanstelling reservisten aangepast wegens nieuwe AOW-leeftijden

Aanstelling reservisten aangepast wegens nieuwe AOW-leeftijden

Bij veel reservisten wordt morgen de verwachte ontslagdatum (einddatum) gewijzigd in Peoplesoft. Deze is dan weer in overeenstemming met de per 1 januari 2020 gewijzigde Algemene Ouderdomswet (AOW). Leeftijdontslag Voor militairen,...
GezondheidGezondheid