• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk

Aantal Reservisten Blijft Groeien

Het aantal reservisten bij Defensie is in 2019 met 6% gegroeid ten opzichte van 2018. Ook het aantal...

Staat Komt Met Schaderegeling Nabestaanden Srebrenica

In 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van een groep...

Verbeteren Naleving RI&E

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om risico's op de werkvloer binnen bedrijven...

Wat Houden Bovenwettelijke Regelingen Exact In?

De bovenwettelijke uitkering is een aanvulling op de WW-uitkering die u ontvangt van het UWV. Als...
Kanker-op-werkplek

Een werkplek zonder kanker(?)

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, wereldwijd, is werkgerelateerde kanker. Volgens het...

Nieuwe Algemeen Directeur ABP

Het bestuur van ABP benoemt per 1 mei 2020 Harmen van Wijnen (52) tot algemeen directeur van ABP. Hij...

Nieuwe Europese Grenswaarden Kankerverwekkende Stoffen

Met ingang van 17 januari 2020 is de Arbowetgeving aangepast ter implementatie van een Europese richtlijn ter...
GezondheidGezondheid