• ✔ De laagste contributie
  • ✔ 24/7 vakbond
  • ✔ 100% onafhankelijk
Mobiel lab Defensie voor coronatesten

Mobiel lab Defensie voor Coronatesten

Defensie heeft zijn mobiele laboratorium beschikbaar gesteld aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio West. Het ROAZ gebruikt het mobiele lab sinds vandaag voor de Mobiele COVID-19 Post (MCP) bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag....
Veteranentenue voormalig marinepersoneel In december heeft u van ons een brief ontvangen over het nieuwe veteranentenue (CZSK2021008625). Deze brief gaf de handelswijze van het CZSK weer met betrekking tot dit nieuwe pak. De onrust die door deze brief bij u ontstond, maakte dat er voorbij gegaan werd aan de argumenten achter het pak, namelijk het harmoniseren en vergroten van de zichtbaarheid van u als veteraan. Hier hechten we veel belang aan en daarom hebben we besloten de vergoedingssystematiek zoals eerder gesteld te laten vervallen.

Veteranentenue voormalig marinepersoneel

In december heeft u van ons een brief ontvangen over het nieuwe veteranentenue (CZSK2021008625). Deze brief gaf de handelswijze van het CZSK weer met betrekking tot dit nieuwe pak. De onrust die door deze brief bij u ontstond, maakte...
Zekerheid voor werk en inkomen belangrijk in formatie

Inzetten op Zekerheid voor Werk en Inkomen

Het nieuwe kabinet moet de komende jaren inzetten op zekerheid voor werk en inkomen. Omdat het economisch veel beter gaat met Nederland, willen de mensen het persoonlijk weer terug zien. Dat zegt de voorzitter Nic van Holstein van de...

Verkiezingen 2017: Keuzes in Kaart

Sinds 1986 rekent het Centraal Planbureau (CPB) voorafgaande aan de verkiezingen op verzoek van partijen het verkiezingsprogramma door. Nu, ruim dertig jaar later, is dit de negende editie van ‘Keuzes in Kaart’. Aan deze editie doen elf partijen mee,...

Pleit Voor Betaald Ouderschapsverlof

De Sociaal Economische Raad (SER) vindt dat er betaald ouderschapsverlof moet komen voor een periode van zes weken. Het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind is nu onbetaald, waardoor een grote groep mensen er geen gebruik van maakt.

Verkiezingen 2017: Standpunt SGP over Defensie

Het verkiezingsprogramma 2017 van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) van lijsttrekker Kees van der Staaij is getiteld ´Stem voor het leven´. In het hoofdstuk Defensie wordt weergegeven hoe deze partij tegen Defensie en veiligheid aankijkt. Elbert Dijkgraaf beheert momenteel,...

Verkiezingen 2017: Standpunt GL over Defensie

Het verkiezingsprogramma 2017 van GroenLinks (GL) met lijsttrekker Jesse Klaver is getiteld ´TIJD VOOR VERANDERING´. Het geeft in het hoofdstuk ‘Rechtvaardige wereld’ uiterst beknopt weer hoe deze partij denkt over de inzet van Defensie. Iets uitgebreider zijn de standpunten...
GezondheidGezondheid